Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 28. mai 2014

28 mai 2014 - UFOer - ett djevelsk bedrag

(Videoen har gått ut)

Før jeg ble frelst, så var jeg veldig opptatt med UFO`er. Da jeg ble frelst, så kastet jeg alle disse bladene i søppla.

Senere forsto jeg at UFO`er faktisk er ett bedrag av djevelen, og at de som har sett UFO`er, faktisk ser noe, men ikke det de tror de ser.

Det kan også virke som om endetidens forførelse er knyttet til disse tingene. Bla. så finnes det ett forbilde i GT på fremtidens antikrist, nemlig Antiokus Epifanes. Daniel (som levde ca 600 f.kr) taler profetisk om denne mannen, som levde ca 215 f.kr til 164 f.kr. Og Daniel sier om denne " Noen av hans hærstyrker kommer og vanhelliger tempelborgen, avskaffer det daglige offeret og stiller opp det motbydelige som ødelegger." Dan. 11:31. Antiokus satte denne opp i det jødiske templet, og det var ett bilde av Zeus, altså en statue og de ofret en gris (ett uren dyr i følge jødisk lov) i templet. Dette var den motbydelige som ødelegger. Dette varte i en tid over 3,5 år, delt opp i 3 tider: først 1 år (en tid) så 2 år (to tider) og så ett 1/2 år (en halv tid), dette varte da over muligens 7 år.

Men endetidens antikrist vill oppstå på en annen måte. Også dette beskrevet i Daniels bok. Her står det "vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme" 1930 oversettelsen, og "På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger,.." 2012 oversettelsen. 

Jesus bekrefter det ved å si "Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!  – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene." Matt 24

Det som Daniel skriver, er i motsetning til Antiokus, er fremtidens forfører knyttet til "vinger", og da er spørsmålet om det menes UFO`er? Skal satans siste bedrag komme i en UFO og som verden vill tilbe og følge?

La oss være våken! Og kjenner du ikke Jesus, så vend ditt hjerte til Ham, for Han venter på deg for at du skal bli Hans barn. En bønn: "Jesus kom inn i mitt hjerte, jeg vender meg bort fra min dårlige ferd og vill følge deg av hele mitt hjerte, der du går vill jeg gå". Da blir du født på ny, og får en ny natur. Jesus har betalt all verdens synd, så uansett hva du har gjort, så er du tilgitt om du da vill ta det imot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar