Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 27. mai 2014

27 Mai 2014 - Israel

Å være en Israel venn.

Som kristen så er Israel en viktig del av troen. Grunnen er at all vår tro og alt vi har fått gjennom Kristus, er skapte i og gjennom Israel og det jødiske/israelittiske folket. Jesus var jøde, Peter var jøde, Paulus var jøde etc. Og de første 10 årene etter Jesu oppstandelse, så vant disiplene kun jøder. Og var du ikke jøde, måtte du konvertere til det. Men ved Herrens nåde, og ved ledelse, så ble hedninger også frelst uten konvertering. Og gjennom heftig diskusjon i eldste rådet, så visste man at Gud ville at hedningene (alle folkeslag som ikke er israelitter) også skulle nås. Og for meg som er hedning, så er jeg evig takknemlig for at jødene ville dele evangeliet med oss.

Erstatningsteologi er en farlig lære og ikke i linje med Guds Ord. Dvs at kirken har erstattet jødene, og at man åndeliggjør mye av skriften. Men står det Jerusalem, så er det Jerusalem. Det er ikke kirken. Paulus sier at vi har blitt podet inn på en kunstig måte, og pga israelittenes vantro, så ble de naturlige grenene revet av. Og Paulus advarte oss med å bli oppblåste, ellers kunne Gud også rive ut de unaturlige grenene (det er oss hedninger) om vi ikke vandret i ydmykhet. Og Paulus sa også at en dag ville alle de naturlige grenene (isralittene) bli satt på plass igjen. Det kan vi feks lese om i Sakarja 12 og 14.

Mange kristne har fått mye dårlig lære om Israel, og dermed så forstår de ikke hvorfor Israel finnes idag og endel tror at det er djevelen som har plantet de der. Men skriften har i mange tusen år snakket om dette, at Israelittene skulle komme tilbake. Også Jesus sier noe om det i Lukas 21, og hentyder at Israels utlendinghet skulle avsluttes når hedningenes tidsalder var til ende. Og derfor vet vi at Israel er ett endetidstegn, akkurat som Noahs ark var ett tegn for det vantro slektet, så er Israel ett tegn for Jesu snare gjenkomst.

Men Israel er ikke kristent? Nei, de har ikke vendt om, men selv i sin falne natur, så bruker Gud dem til sine hensikter. Ikke glem at landet Israel bor på hverken er Palestinere eller Israelittenes, men Guds alene. Og Jødene er paktsfolket som har rett til å bo der. Dessuten så finnes det en forbannelse og velsignelse pakt vedrørende landet og folket, så de som velsigner Israel, skal bli velsignet, og de som forbanner Israel, skal forbannet. Man får igjen med samme mynt jmfr løftet i 1 Mos 12.

Vi kan ta England, som i sin tid hadde flere vekkelser, og Gud velsignet landet (ikke fordi de var fullkomne) så de ble det største imperiet i historien. Og det varte omtrent til 1920, da de plutselig begynte å forbanne Israelittene ved måten de ble behandlet på i "Palestina". Engelskmennene fant ut at araberne hadde mye olje, og var villig til å føye araberne og behandlet jødene forrædisk. Det er vondt å lese fra Balfour deklarasjonen (ettersom en jøde hjalp engelskmennene ved å vinne 1 verdenskrig. Engelskmennene gikk tomt for krutt, og måtte få nytt, ellers ville de tape krigen. Denne jøden oppfant ett krutt som var mye sterkere. Da de spurte hva han ønsket seg, sa han at han ønsket seg "palestina" som hjem for alt det jødiske folket, noe den engelske regjeringen da syntes var helt ok). Men senere snudde de, og forrådte jødene. Toppen av det var "the white paper" i 1938, og spesielt hvor dårlig de behandlet jødene etter krigen, de som hadde overlevd konsentrasjonsleire. I takt med alt dette, så mistet engelskmennene sin landområder 1 etter 1. Og de krympet dramatisk og deres tid som stormakt var over.

Så gikk stafettpinnen over til USA, som var både venn, mens også falt Israel ofte i ryggen gjennom politiske korretkte opptreden. Jeg har ikke plass til å skrive om all dobbeltmoralen deres. Men det er ingen tvil om at den største Israel hateren må være Obama. Og etter at han har tiltrådt, så driver også USA som stormakt og vakler både økonomisk, militært og har fått mange fiender. Jeg er ganske sikker på at USAs tid som stormakt snart er over.

Mange vill nok diskutere og si at sånn er det ikke. Men Guds Ord er ikke noe å diskutere. En pakt kan man ikke diskutere med Gud, enten man liker det eller ikke. Gud hadde en pakt med Abraham og hans ætt etter. Og selv om de vendte Kristus ryggen, så har Gud enda gode planer for de, for fedrens skyld. Gud mener at Han skylder Abraham og alle de gudfryktige i den gamle paktnoe, og det bør i det høyeste grad alle som kaller seg kristne akseptere og glede seg over. Ellers kan man selv få forbannelse over sitt eget liv, om man trår over Guds bud, blir overmodig, og snakker nedsettende om jødene/Israel eller tror på erstatningsteologien.

En kristen burde velsigne Israel, også når Israel har motgang eller gjør dårlige valg. Vær en venn med det folket som de kristne har forfulgt mest i 2000 år i Jesu navn, men vi har handlet på djevelens vegne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar