Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 26. mai 2014

26 mai 2014 - Den stramme linjen

Å vandre med Kristus


Er som å vandre på en balanselinje, hvor himmelen er på Veien du går, og utenfor grøftene utenfor, så brenner helvete. Ingenting kommer tydeligere frem enn det når du leser "en pilgrims vandring" med Bunyon (boken kan lånes på biblioteket) Å være en kristen er ingen lek, men en daglig kamp for å overleve. Les også Jesu egne ord i Matt 7:13-14.

Ulver i fåreklær
Allerede da jeg var nyfrelst, så ble denne som førte meg til Kristus, gal på sinnet sitt og prøvde å dra meg inn i galskapen sin. Han trodde han var en apostel og alt mulig, og ville dra meg inn i sin villfarelse. Desverre så var jeg ny på veien, og ingen kunne lede meg. 

Men jeg tok en viktig avgjørelse da, jeg ville ikke følge ham. Da jeg senere møtte han, hvor han hadde bla hadde hatt en sexuell utskeielse og splittet en familie, og lurte på hva han mente hva han var. Og jeg sa det som jeg så det" Du er frafallen". Han ble så sinna, og bannet meg opp og ned hele veien over kanalbrua. Vel, om man kanskje var i tvil før, så var man ganske sikkert ikke i tvil da: Guds ånd hadde forlatt ham, han som hadde vært en evangelist, vunnet mennesker for Kristus, ba i tunger, drevet ut onde ånder, etc. men nå en frafallen, borte fra Guds nåde, om man da ikke ydmyker seg og ber om nåde.

Trofast mot menigheten eller Gud?
Senere skulle jeg møte på mange mennesker og skjebner, som en gang var brennende for Jesus, men så trakk de seg vekk. Selv mennesker som forble trofast mot menigheten, åpenet opp for søvn og frafall mens de trofast tjente menigheten. 

Menigheten er ikke noe feil sted å være, så lenge menigheten følger Jesus. Men om menigheten stopper opp å følge Jesus og forkynner en falsk lære, så kan man miste frelsen om man finner behag i det. 

Og nå finnes det mye lettvint lære som ikke tar hensyn til den andre siden av Jesus karakter, nemlig den at det finnes en konsekvens av å leve og bryte Guds bud som teks skilsmisse ol. Vi kan godt kalle det Guds vrede, fordi det er det bibelen kaller det. 

Hele nettet florerer av kjente predikanter med masse tegn og under i sin tjenster, men når de åpner munnen, så er det lite som tjener av Evig verdi og om man ikke er obs, kan det bryte ned deg selv. Jeg vill da anbefalle å gå på biblioteket å låne boken "Shofar" med Francine Rivers. Les også min omtale fra romanen "Reddet" av John Bevere.

Fordi det er læren og ditt hjertes tro som holder deg levende som en kristen, og at du ikke sovner og stivner i ditt forhold til Jesus. All lære som ikke stemmer med bibelen, er en falsk lære. Her kreves det mye ærlighet ovenfor ens eget hjerte og alltid så burde man søke Kristus i ensomhet og be Han ransake ens eget hjerte.

David ba "Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker,  og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!" Salme 139:23

En tidlig lærepenge
Ganske tidlig som kristen, så fikk jeg meg mange lærepenger som lærte meg å aldri følge mennesker, tjenestegaver etc., men alltid følge Jesus, selv om det betydde at man måtte utstå hån og spott fra de som kalte seg kristne og var trofast mot menigheten. 

Selv Paulus opplevde Demas, en nær arbeider og trofast mot menigheten, å falle inn i verden og dens lyster. Paulus visste at det kun var ett skritt som måtte til, før man faller bort fra nåden.

Bibelske advarsler mot frafall
Peter advarte mot frafall og sa at det vill bli verre for det mennesket enn det var før den ble frelst. Les 2 Pet. 2.

Da jeg ble frelst på slutten av 80 tallet, så trodde jeg at alle som bar ett kors rundt halsen, var en kristen. På den tiden forkynte man også mye om Jesu gjenkomst, i forhold til hva man gjør nå. Det fantes generelt en mer våkenhet blant de troende.

Så kom 90 tallet og internetts intrede. Hvor også sløvhet og søvn spredte seg i de vestlige menighetene, også fordi det manglet forfølgelse. Forfølgelse henger også sammen med den troen man har. Har man salt i sitt tros-liv, så er det ett løfte at man skal oppleve forfølgelse i følge 2 Tim.2. Har man ikke salt, så er det lettere å bli akseptert av mennesker og så falle under djevelens dom. Jesus sier
 "Ve dere når alle taler vel om dere.
          Det samme gjorde også fedrene
          med de falske profetene." Lukas 6:26


Vår tids store forførelser
Så kom 2000 og 2010 tallet, og forvirringen bare økte. Også det som teks. skjer med Ulf Ekman som plutselig har blitt katolikk. Når sånne ting skjer, så vill det vise seg om du har bygd ditt fundament på fjell (Guds Ord), eller på sand (på lærdommer som klør deg i øret). Følger du mennesker/tjenestegaver eller følger du Jesus? Freden i ditt hjerte er avgjørende for hvilket rike som har makt i ditt liv.

En tid av forvirring
Forvirring er ett annet ord for babel, og når da denne tidsalderens snart tar slutt, så vill denne verdens mennesker samles til en enhet som de som bygde babels tårn. Og dette er en såpass stor malmstrøm, at den også vill trekke med seg kristne som ikke har bygd sitt liv ene og alene på Guds Ord. 

Å være lunken, mer trofast mot menigheten/lederskapet/tjenestene enn Gud selv, ikke gjøre opp med vanesynder etc. vill fremover bli en snare for deg. Om du ikke klarer å vende om, men er sterkt bundet av synd, så finnes det mye håp for deg, om du søker Gud og roper til Ham. Les her om befrielse.

Det holder ikke bare å si Herre, Herre
På ett sted sier Jesus
" Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.  Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’" Matteus 7:14

Å kjenne Jesus
Nøkkelordet her "Jeg har aldri kjent dere." Å være kristen handler ikke om store tegn og under og mektige gjerninger, men å være sammen med Jesus i ditt bønnekammer. Snakke med Jesus når du kjører bil, når du er på ett kjøpesenter, når du er alene på soverommet etc. Gud bryr seg lite om din populæritet i menigheten eller hvor mye du er på misjonsreiser eller hvor brennende du virker i andres øyne. Gud ser hva du gjør når ingen andre enn Han ser hva du gjør. Hva du gjør i hemmelighet, er det som former ditt kristenliv, når ingen andre ser deg. 

For Jesus sier "Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
   
   

Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg." Matteus 6:5-6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar