Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 20. mai 2014

20 mai 2014 - Hvorfor advarer vi om endetiden?

Gjetergutten og ulven
I historien om Æsops fabler, om gjetergutten, så ropte han flere ganger at ulven kom for å ta sauene han passet på. Da landsbyens folk slapp alt de hadde og gikk opp for å hjelpe, så satt gutten og lo av dem. Det var ingen ulv. Dette gjentok seg flere ganger. Men en dag så kom ulven, og da gjetergutten nå ropte om hjelp, så var det ingen som enset gutten, fordi de ikke trodde på ham. Ulven kunne da fritt spise sauene uten noen motstand.

Den kristnes advarsler om endetiden
Den kristne har advart siden tidenes morgen, og likevel, så skjer det ingenting. Ting er som det var i går og livet går sin vante gang. Så er da den kristne en overivrig advarer, som bare roper og roper, og sånn sett, så har folk gått lei av alt, og tror ikke lengre på det.

Men nei, sånn er det ikke. Fordi Herren sa at vi skulle forstå når tiden nærmer seg, men ikke dagen eller timen. Advarsler skulle ikke brukes for å skremme, men for å få folk til å vende om fra sin onde vei til den evige Frelser.

En annen ting med advarslene, er at en kristen har en plikt å ha 2 tanker i sitt hode samtidig, en at livet er nå og vi lever som om Jesus ikke kommer, gjør dagligdagse plikter, går på jobb, tar oss av barna etc.
Den andre tingen er at vi lever som om Jesus kommer nå. Altså vi lever for alltid å være forberedt og våkne. Fordi ett liv i sløvhet og synd vill sløve ned sansene våres, og vi blir da som tjeneren som Jesus advarer mot i Matteus 24: Han våket ikke og behandlet sine medtjenere dårlig. Herrens gjenkomst ble en alvorlig lekse for hans del.

Læren er viktig
For å forstå det, så må man forstå viktigheten av læren om Jesu gjenkomst. Læren var ikke i utgangspunktet til for at menigheten skulle i frykt skjelve for Jesu gjenkomst på en spesiell dag. Vi ser at Paulus må roe ned Tessalonikerne og sier:

" La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis! " 2 Tess 2

Å være en kristen betyr at man alltid må ha en balanse på alt, noe som kan være vanskelig og en stor utfordring. Tessalonikerne hadde havnet i frykt-grøften.  Dermed også begynte de å fekte i vilden sky. Og så glemmer man kanskje å ta vare på de som er rundt deg og dine plikter som menneske her nede.

Den farlige grøften
Den andre grøften, som jeg mener er enda verre, er den hvor man ikke har noen forventning om Jesu gjenkomst. Det kan betyr at du har blitt sløv med tanke på Jesu åpenbare ord, og man har kanskje blitt såpass glad i verden at man ikke har noe ønske at Jesus skulle komme igjen.

Fordi læren om Jesu gjenkomst handler om det å elske Hans gjenkomst, selv om han ikke kommer i morgen eller kanskje i din livsstid.
Jeg høte en pastor som fortalte om han mor som lå på dødsleie, og selv da, så ventet hun på Jesu komme.
Husk: Alle sannheter i Guds Ord burde man ha kjærlighet til, og Jesu gjenkomst er en viktig del av det. Eks. når jeg hører om Jesu gjenkomst, så spisser jeg ørene ekstra. Om bibellæreren har mye lys over endetiden, så er det en nytelse å høre på: For ånd og sjel.
Dessuten, læren om Jesu gjenkomst, om du frykter Gud, så får man lyst til å vende om fra ting som kan være skadelig i ditt forhold til Gud. Det er viktig at ingenting må komme mellom det, om du ønsker å ha ett evig fellesskap med Ham.

Hemmeligheten med Jesu gjenkomst
Hemmeligheten med Jesu gjenkomst er at like før Guds dommer vill gå over jorden, så vill Han redde sin menighet ut av det, sånn som Han reddet Lot og Noah. Les teks. Lukas 17. Men før det så vill Han lutre sin menighet, og for de kristne som bare koser seg med denne verdens goder og bruker lite tid (om noen) med Gud og Hans evige Sannheter, vill kanskje måtte stå igjen ved Jesu gjenkomst, og da vill de vite at den verste tiden noensinne i verdens historien ligger rett forut.

Og vi må huske at selv om man lever hele livet uten Jesu gjenkomst, så er man likevel pliktig å holde seg våken som kristen. Og dermed er det bra å bli glad i læren om Jesu gjenkomst og gjerne også å studere litt om hva bibelen sier om endetiden.

Til sist vill jeg bare si at det finnes såpass mange tegn på Jesu snare gjenkomst, så det burde være merkelig om ikke Jesu gjenkomst skjer den nærmeste tiden. Se på min blogg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar