Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 19. mai 2014

19 mai 2014 - Jeg vill spy deg ut av Min munn

Åpenbaringen 3:14-22 sier:

"Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kalt eller varm! Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn

Fordi du sier "Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe," og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg, Vær derfor nidkjær og omvend deg!

Se, Jeg står for døren og banker, Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.

Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!"

Å være en lunken kristen

Når man drikker en drikk, så vill man enten ha en kald drikke eller varm, men ikke lunken. Og en kristen som er lunken, får Gud avsky for, og ønsker at den skal vende om.

Hva får en kristen til å bli lunken? Først og fremst likegyldighet og mangel på hunger. Om man har "alt" som mange i dette samfunnet har, så er det lett å bli åndelig tom. Man setter lit til shopping, underholdning, tv-serier, konserter, man har fester etc., og man behøver ikke å gå langt ut i verden. Man kan faktisk godt være lunken i menigheten, selv kun å omgås med andre kristne.

En lunken kristen er fornøyd, mens en sulten kristen søker alltid mer
En lunken kristen setter seg ned og er fornøyd, mens en sulten kristen, søker alltid Gud for mer. Han vet at Gud har flere gaver å gi, og Han søker dem med iver. Han spørr Gud om hva Han kan gjøre for Ham og søker Ham ofte. Det betyr ikke at den brennende kristen er fullkommen eller sitter sammen med Gud hele tiden eller i Hans Ord døgnet rundt. Men man jager mot målet, å få mer av Jesus karakter i sitt liv, å vinne mennesker, tale ut Hans Ord etc.

Ett vittnesbyrd
Når jeg var nyfrelst, så brant jeg for Jesus. Og man vittnet om Han og ba for andre. Så har jeg gått i "ørken vandring" i mange år,  og mye av troen har vært tørr. Jeg har opplevd menighetssplitting og mangel på ekte hyrde-tjenester som søker opp de som er utenfor. Til tider var kristen livet en forvirrende plass å være på, men uansett, jeg ville ikke svikte Jesus. Jeg ropte til Ham, jeg ba til Han, og ofte, når jeg ikke orket å lese bibelen, så leste jeg det jeg kunne om endetiden. For undervisningen om endetiden har det med å få en til å våkne opp.

Og til tider var det alt jeg hadde å holde meg fast i: Frykt for Herren og Hans evige Ord! Jeg visste at Guds Ord ville bli en fallgruve for meg, om jeg ikke holdt fast den smale Veien. Det var en vanskelig tid, og man kan ikke si at jeg var varm, kanskje ikke kald, men til tider kanskje lunken. Men midt i mitt strev, så merket jeg Gud fred langt på innsiden. Og jeg ga ikke opp å søke Ham, og til slutt ledet Han meg inn på "grønne enger og hvilens vann" Salme 23

Guds nåde over den som søker
Så Guds nåde er over de som ikke innfinner seg med sin situasjon og merker at Gud er langt borte, og i desperasjon så søker man Ham til man finner Guds fred langt inn i sjelen.

I de verste tidene, så klarte jeg ikke å be fast, men jeg pratet med Gud, ganske ofte. Når jeg kjørte bil, så pratet jeg med Ham om alt, og jeg merket at Han var der. Når jeg var i byen, så pratet jeg med Ham, ellers overalt. Når jeg la meg, så pratet jeg med Herren. Jeg søkte Ham og ga ikke opp. Jeg var blitt som enken i Lukas 18, og til slutt så fikk jeg mine bønnesvar.

Lunkenhet er også mangel på tro
Det er også interessant hva Jesus sier i Lukas 18 i historien om enken som ville ha sin rett. Jesus sier etter den historien :"Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Hva er det Jesus kanskje ikke vill finne når Han kommer igjen? Mennesker som aldri gir opp og søker Ham i deperasjon. Det er nettopp det som er tro. Mennesker som gir opp eller bare tilpasser seg eller bare er fornøyde, har gitt opp, og går tilbake i sitt kristenliv. Troen fungerer ved at man bruker den.

Du er kallt til å svømme som en laks
Som kristne er vi kallt til å være laks, å gå oppover mot strømmen. Men død fisk følger strømmen nedover. En lunken kristen, som ikke ber eller roper til Gud, men er veldig fornøyd med livet sitt, Han går garantert nedover strømmen. Fordi Guds vannstrøm må man kjempe for å komme seg opp, mens verdens-strømmen, trenger man ikke å kjempe, bare å følge alle andre og det som er behagelig for kjødet. Og kjødet er: Lyst på det som er i verden, øynenes lyst, og stolthet over sin rikdom, 1 Joh. 2:15-17.

Så å gå på den smale sti, Matteus 7:13-14, er vanskeligere enn å følge den brede vei mot fortapelsen, men de som gjør sin Fars vilje, vill merke stor indre glede som ingen andre ting kan gi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar