Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 19. mai 2018

20 mai 2018 - Når landets velsignelser forsvinner, så venter dommen rett rundt hjørnet

På 17 mai, som vanligvis er en festdag, så var jeg i sentrum av min by. Og så på Barnetog, korps ol. Men jeg følte ingen velsignelse, ingen glede, som om fryden var blitt tatt bort. Dette var sterkt i motsetning til min tur til Israel, for noen uker siden. Jeg ble oppfylt av en glede, som var hinsidige. Herren fylte meg opp med sin Ånd, på en sterk måte. Jeg merker etter turen, at jeg har blitt forandret på innsiden. Mer glede, og mere fred.

Jeg snakket med en gudfryktig venn, og Han sa at han hadde alltid følt glede med 17 mai, men ikke i år. Det var som om velsignelsen var tatt bort. Kan det hende at Gud har tatt bort sin kraft fullstendig fra nasjonen, og at kun de som har nært forhold til Kristus har den? Om Gud har tatt bort sin kraft, så venter det en snarlig dom mot oss. Og vi trenger å være beredt.

Da Stortinget kastet ut Listhaug, så opplevdes det som om de som var igjen, var for det meste radikalere, og de andre som bare fulgte deres høyrøstedes "rop, skrik og utskjelling". Høyre og FRP har tydeligvis blitt puddelen til de venstrevridde, og ett gissel av de. Men det virker som det er helt greit for Erna og Siv. Kanskje fordi de selv er Bildenbergere, og ønsker å fjerne all norsk kultur. selvstendige grenser, og all form for kristendom, vet å utvanne det som var så viktig for våre fedre. Det finnes ingen rettferdig røst igjen på Stortinget, jeg hører iallefall ingen. Norge var ett godt land å bo i, pga våres fedres Gudsfrykt. 

Jeg skrev tidligere om at Putin ble satt inn med 77% stemmer. 77 betyr dom. Og min gjetning er at i denne perioden, frem til neste valg i Russland, så kan det være en mulighet for at Putin vil komme over landet vårt, når vi minst aner det. Dette har det vært profetert om lenge, helt siden Lebesbymannen så det i en av sine syner i 1907, til Emmanuel Minos og andre som så syner om dette. Fordi Russerne ikke har kommet enda, så betyr det ikke at de ikke gjør det. Se det som nåde, at vi har blitt spart. Men ugudeligheten i denne nasjonen, sprer seg som brann i tørt gress, og ingen klarer eller vil forsøke å stoppe det.

Norge spiller heller ikke sine terninger noe bra internasjonalt, når vi har valgt fullstendig å følge Merkels linje, men avstår fra det Trump står for, som å støtte Israel - og ingen norsk represetant var i Jerusalem ved åpningen av den amerikanske ambassaden. Norge har blitt arrogant og hovmodig, vi (Erna Solberg) skulle snakke til den Russiske statsminister Mededev som han var ett barn (OL 2014) - og han gadd ikke å møte Solberg dagen etter. Vi fikk Kina mot oss, og nå irriterer vi våre allierte, USA. Hvem tror Norge da at skal komme oss til unnsetning om vi kommer i krig og nød? Med den taktikken vi har drevet med, så har vi drevet politisk hor med muslimske land og spesielt det såkalte palestina, og de vil bare eie oss og legge oss under Allah. Mens vi har støtet bort land som står for demokrati, selv land som Ungarn, Polen, Tsjekkia, Romania ol., som skjønner godt hva EU kommunisme er for noe. Og vi har valgt svikefulle venner, bare for å kunne sole oss i den internasjonale glansen. Hvilken kortsiktig tanke, og dårskapen har tydeligvis ingen grenser. 

Men Norges lederskap er forblindet, og vi traver rundt i tåkefarevann med store klipper både her og der - men vi ser ingenting, fordi radaren er fjernet, fordi vi har lover mot å ha radar på ferden vi skal gå. Er det noe Norge kan - så er det å lage en lov for alt, uten at man ser det prinsipielle med hva lovene skal brukes til: Å gi selvstendig frihet til ytring og til å kunne si også ting som er politisk ukorrekt, uten å bli "hengt ut" i media. Mens dagens lovverk  (og/eller media og domstolene), er satt der til å begrense den norske etnisiteten til å kunne være så fri og selvstendig som de eks. var på 50-60-70 og 80 tallet.

Så Norge, nå må du ta støyten, for at du har vært villig til å drive hor med alle fremmede avguder, mens du har kjempet mot alt som var vært Sant, Rett og Rettferdig. Derfor vil også dommen ramme deg hardt, fordi du trodde at oljen og rikdommen skulle redde deg, at fordi du var venn med terrorister (PLO), så skulle du slippe terrorisme, men fordi du har satset alt feil, så vil alt du frykter for, komme over deg snarlig.

Våkn opp Norge, styrk deg og vend deg om, før alt det Jeg har talt til deg om, vil komme over deg på en time. Og det blir ikke noe vakkert syn. Vend deg om til meg, og kle deg i sekk og aske, og ydmyk deg for min Hånd, så skal jeg spare deg, Sier Herren. Men du ville ikke, fordi dine førere er dine forførere. Og du lot kvinner og barn styre din ferd, mens kapteinen ble avsatt med makt. Fordi du trodde du visste best. Så la da dårskapen komme tilbake over deg selv, du som selv tror du er gud.

20 mai 2018 - Når en kristen får en korrupt ånd

Når ett menneske faller i synd og utenfor Guds nåde, så begynner det alltid med "enkle" synder, gjerne usynlig og skjult for andre. Disse små syndene, gir onde ånder mulighet for å få kroker i livet dit. Og så åpner man gjerne opp for større ting. 

I dagens Norge så vil jeg si at altfor mange kristne, som kanskje begynte helt riktig, har blitt korrupt i sin ånd, og fra å være varmhjertet og hengiven til Kristus, har man blitt en kald, ufølsom (for Åndens tiltale og for ens neste som det var meningen du skulle betjene) og en selvisk kristen. Men oftest får sånne mennesker viktige stillinger i de ulike menighetene. Og de blir som en kreftsvulst for Guds kraft, og hemmer Åndens bevegelse. Og i kjærlighetens navn, så våger ingen å røre med deres stillinger. Det største hovedbudet i dagens Kristen Norge: Du skal ikke dømme! Noe som er latterlig, ettersom det finnes ting som er mye verre enn å dømme ut det som er falskt, feil og syndfullt.

Korrupt betyr fordervet eller råtten. Som oftest kjent som en som tar imot bestikkelser og så bøyer retten. Korrupt kan også bety illojal, ond, pervers, bøyd, defekt, dårlig, kjeltringaktig, lastefull, ryggløs, syndig, ubrukelig, uhederlig, upålitelig, uredelig, uærlig, vrengt, ødelagt.

Judas synd
Vi kan se på Bibelens klareste eksempel på hvordan en Guds utvalgte ble korrupt. Vi har alle lest om Judas, og det at han forrådte sin Mester. Og at da han forsøkte å vende om, ved å kaste pengene inn i templet og sa at han hadde forrådt en uskyldig, så hjalp det lite for at han kunne finne omvendelse. Fordi han hadde gått over streken og forherdet sin sjel, og det fantes ingen nåde igjen for ham.

Men det begynte ikke der. Bibelen beskriver når Judas ble korrupt ved dette bibelverset:


"Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham:  «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?»  Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. " Joh. 12:4-6.

Jesus hadde gitt Judas oppgaven i å være kasserer, som hadde oversikt over økonomien. Og på en eller annen måte, så klarte satan å manipulere følelsene hans, så han begynte å stjele for sin egen del. Jeg tror ikke han var sånn til å begynne med, og alle disiplene ble sjokkert når de så Judas i Getsemane med soldatene. Men synden hans måtte modnes over tid. Og Jakob 1:15 sier "Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død."


Og stjelingen ble en vanedannelse. Og dermed så ble også hans åndelige sanser lukket/herdet, noe som betydde at hans omsorg for andre enn seg selv, ble totalt svekket. Han ønsket penger til de fattige, men ikke fordi han brydde seg om dem, men for å berike seg selv. Da var sjelen hans skadet og ødelagt, eller skal man si fordervet og korrupt. 

Da han visste at Jesus skulle til Getsemane, så så han nytten i å tjene enda mer penger. Og dermed forrådte han Jesus for 30 sølvpenger, en betydelig sum på den tiden. Men etter Getsemane og han hadde fått pengene, så merket han at han var totalt forherdet på innsiden, og at han hadde mistet hele seg selv. Plutselig betydde ikke pengene noe, og han forsøkt å forsone seg ved å gi fra seg pengene til der han fikk dem fra og bekjenne sin synd. Men da han dro derfra, kjente han helvete brenne under føttene på han. Bibelen forteller om 2 mulige utganger på hans ende, at han enten gikk og hengte seg selv, eller at han ble slått i stykker på blodåkeren han hadde kjøpt for pengene, hvor innvollene falt ut.

Å blande det hellige med synd gir en mental sykdom
Judas fall var stort, men det begynte med en "liten" synd. Og jeg vil også legge til at Judas levde nær Kristus og kjente Guds kraft på en mektig måte, hver dag. Og var selv med å betjene mennesker med helbredelse og befrielse, og han så ofte Jesu mirakler (som å gå på vannet). Og når han da begynte å stjele, så ble han etterhvert gal. Å blande sammen synd og Guds hellighet, kan skape en  mental sykdom som omtrent er uhelbredelig, om du da ikke ydmyker deg tvert, og lar Kristus få fri deg ut fra din synd.

Guds retningslinjer - og det er slutten av vandringen som er viktigst
Derfor er Bibelen veldig opptatt med å fortelle sin menighet hvordan man skal leve, at man må ta også små detaljer på alvor. Hele Guds Ord er skrevet fordi vi skal komme fram til Evigheten. Og er man nyfrelst, og har mange laster som man sliter med, så er Gud nådig i å tillate ting, så lenge hjertet ditt strekker deg mot Kristus. Etterhvert vil Han forandre deg, grad for grad, så du blir mer og mer lik din Himmelske Far. Det er ikke starten på Kristenlivet som er viktigst, men hvordan du avslutter det.

De korrupte har fremgang i dette korte livet
Dessverre så ser du korrupte kristne i Dagens Norge, og de fleste blir heiet frem selv av media og politikere. Noen av dem har aldri vært frelst, og de taler i en religiøs ånd, men er en del av verden, og verden kjenner de igjen. Men andre har kompromisset bort troen, de som begynte bra, men åpnet for kompromiss og synd (oftest blitt ledet av menneskefrykt), hvor de har mistet frelsen. Disse blir også heiet på av verden. Jeg har sett sterke kristne som har falt, og hvor denne verdens ånd har gitt de høye belønninger med posisjoner, allianser, venner, penger ol. Eneste de sliter med, er den evige dårlige samvittigheten. Men endel av de har fordervet samvittigheten og forherdet seg, så er det bare en evig dom som venter på dem.

Den korrupte kristne står imot Det Profetiske Ordet
Da Jeremy Hoff kom med sin profetiske bok "22 Juli profetien", så skjedde det et stort ramaskrik blant mange kristne ledere i dette landet. Ofte de samme lederne som går god for boken "Et målrettet liv" med den ufrelste Rick Warren (Jeg mener Herren ledet meg til å finne ut av Warren, og jeg fant  denne artikkelen, som jeg oversatte). Hva har Rick Warren med dette å gjøre? Jo, han er endel av fiendens nettverk i denne ytterste tiden, er å legge falsk lære inn i tankene til folk, så kristne er såpass indoktrinert av sjelisk lære, at de ikke kjenner eller forstår det profetiske Ordet. De mister evnen til å skille mellom rett og galt, og isteden hengir seg til humanisme og ny religiøsitet, i Jesu navn, selvfølgelig. Men å ha Jesus navnet på tungen, er ikke det samme som at du er frelst. Selv satan gjør seg om til lysets engel, og bruker flittig Jesu navnet.

Gud virket i GT, og hvordan han handlet der, vil gi deg forståelse hvordan Han handler med nasjonene idag
Å vandre med Jesus, omhandler at du tror at Jesus sto for alt som står i GT. Også krigene. Når Gud dømte nasjonene, eller Israel, så var Jesus endel av den tre-enige Gud som utførte dom. Jesus er som kjent den som Var, Er og som skal Komme, Åp. 1:8. Evangeliet var ikke en nyskapning, det var i Guds tanker helt før fallet. Derfor trenger vi å ha en basis forståelse av hvordan Gud handlet i GT, for å forstå hvordan Han handler med nasjonene idag. Gud er fortsatt Jordens dommer, og Han vil dømme nasjonene, og Norge står i faresonen, pga dens arroganse, hat til det gode og kjærlighet til synd.

En profeti som skapte splid blant kristne
"22 Juli profetien" var en advarsel, for å fortelle veien Norge må gå, spesielt de som er kalt ved Hans navn, for at Gud kan rense den fra synd. Isteden gikk avisen Dagen, med den noe tvilsomme Vebjørn Selbekk, til angrep på boken, og flere andre kristen ledere hang seg på. Du burde legge merke til nøye hvem som ikke liker den boken og går til angrep på den, fordi de er inspirert av denne verdens ånd.

Da jeg leste boken, ble jeg forbauset over Guds kraft som var i boken. Jeg hører ikke på mennesker når jeg velger bøker (utenom den jeg anser som Gudfryktig). Jeg bruker min egen forstand og hjerte for å finne frem til det som er riktig. Og boken er meget mer informativ om hva som skjedde 22 juli 2011 enn noen andre verk jeg har lest. 

Forfatteren Hoff har selv kjørt båt til øya, og sjekket hvor lang tid det tok for å komme dit. Han har vært temmelig grundig. Han har også koblet seg opp mot boken "Den Rød Grønne Terrorøya" med Ivar Fjeld (her er Dokument.no beskrivelse av pressekonferansen som nærmest hetset Fjeld), så koblet Hoff Utøyas indoktrinerte hat mot Israel, ledet av AP ledere, som en foranledning til at de åpnet opp for ondskapens krefter.  De som forbanner Israel, blir forbannet. Det talte Gud for snart 4000 år siden. 

Og Norge har spesielt siden 1993, ved den svikefulle Oslo avtalen, forbannet Israel og Gud er den som har født frem Israel. Norge strider mot Israel, men hemmeligheten til Israel er sangen som ble sunget i minnemarkeringen etter 22 juli i Oslo "Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter." Salme 121. Og mange AP topper var der, og fikk høre hva Guds Ord sier gjennom denne salmen. Men deres blindhet lot de ikke forstå de åndelige dybdene, som heller ikke de fleste kristne forstår.

Gud Holder sine Ord, og det fås alltid konskvenser av å bryte det Han sier  
Og Guds Ord er aldri som alle andre religionsbøker. Fordi Elohim (Guds navn) er ingen løgner, og Han står alltid for sitt Ord. Alle i Norge bærer daglig konsekvenser av hvordan vi forholder oss til Guds Ord, Hans lover og retningslinjer, og det Han sier er rett og feil. Har man syndet og falt i hor, så vil man merke at noe skjer med deg (som om din sjel blir inntatt av ondskap og sterke følelser - og du har lyst til å gjøre det mer). Har man voldtatt noen, så vil du merke at din sjel har blitt inntatt av noe vondt og mørkt - og Syndens kraft vil herje med deg. Har du forbannet Israel - så åpner du opp for en korrupt ånd - og du vil bli upålitelig. Enhver synd som ett menneske åpner opp for, vil gi deg en konsekvens. Og dør man uten Kristus, så venter en evig død og pine på deg.

Menighetens forakt for profeten  
Bibelen sier at Menighetens grunnvoll er bygd på apostelen og profeten, hvor hjørnesteinen er Kristus, Ef. 2:20. Men dette er 2 tjenester som finnes sjelden i de ulike menighetene i Norge. Ikke fordi Gud ikke sender profeter og apostler til menigheten, bla ved at de blir frelst inn i kirken. Men fordi menigheten ikke liker gavene, og støter de fra seg. Derfor finnes det mange profeter som bor alene og ensom rundt omkring i landet, fordi ingen har tatt seg av de, og fostret de, til å forstå hvordan den profetiske Ånd fungerer. Og da blir det ofte blandet drops som blir servert, både det profetiske ting, og mindre treffsikre ting. Men det betyr ikke at de så ikke er kalt til å være profet. Profetisk kallelse ligger i ett menneske fra fødsel, jmfr. med Jeremias kallelse, Jer. 1:4-5

Når da menigheten er tuftet på evangelisten, hyrden og læreren, så er grunnvollen svekket. Når da Gud endelig reiser opp profeten, så skriker disse opp og sier det er falskt, kjærlighetsløst og ubibelsk. Da burde de lokale menigheten tenke at den som reiste opp profeten, er også den samme som kan ta lysestaken (kallelsen, se Åp. 2 og 3) fra den lokale menigheten, så at den blir levende død. Gud straffer menigheten når de forakter profetiske ord og vender ryggen til Ord gitt av Gud. Derfor må vi våke over vårt hjerte, så vi ikke blir overmodige og arrogante, og faller under Korahs synd (4 Mos. 16), han og de som fulgte han, som gjorde opprør, nettopp mot Moses når han fungerte i det profetiske. Gud åpnet bakken, og lot de gå levende fortapt ned til dødsriket.

Det profetiske skaper ett skille blant folk, sånn at de som forakter Jesu profetiske Ord, vil gå ut i mørket. De som elsker det profetiske, vil åpne opp for velsignelse. Derfor ser jeg allerede nå at det skjer ett skille blant kristne, men når nøden rammer landet, så vil det rene og det urene bli helt separert. Gud dømmer sin menighet, etter 1 Peter 4:17-18, hvor dommen er nødt til å ramme Guds hus, før den rammer verden. Derfor trenger vi å lese profetiene som er gitt i Åp. 2 og 3, fordi det er advarsler til oss, vi som snart skal møte Kristus i skyen. Åpenbaringens redsler starter etter at Menigheten har blitt renset - og så tatt opp i skyen, for å møte Herren.

torsdag 17. mai 2018

18 Mai 2017 - Å forstå endetiden og Lukas 17

Endetiden er et meget kompleks oversikt. Og kristne har i over 2000 år forsøkt å forstå når og hvordan ting skal skje. Eks. så var Bibelen veldig nøyaktig om Jesu første komme, selv med tiden, men likevel så klarte ikke de religiøse jødene å kjenne igjen sin Messias. De koblet Sakarja profetien i 12-13 og 14 at en Messias ville komme og ødelegge fienden (Som da var Rom). De så med andre ord etter en krigerkonge. Og Jesus nektet å være med, når de forsøkt å ta han inn som en konge. Han hadde en annen Misjon. Nesten de eneste som kjente igjen Jesus som sin Messias, var som oftest de utslåtte, prostituerte, samfunnets tapere ol., og det var også blant de at Frelsen kom først. Og det var også der Gud bygde sin første menighet, for at ingen skulle stole på sin egen kraft eller intelektuelle hjerne.

Leter man på nettet, så finnes det tusenvis av undervisninger og åpenbaringer om Jesu komme. Men når ting først inntreffer, så er det få som treffer rett (med visse hederlige unnatak). Men man må prøve alt. Og jo nærmere vi kommer Enden, jo mer blir profetordet mer åpenbar. Gud vil vise sin menighet, det Han vil gjøre,

"For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene." Amos 3:7.


Skriften skjønnes gjennom Åpenbaring
Men Skriften kan ikke tolkes i intelektet, med tradisjoner eller at man bruker mye 2+2=4. Skriften sier veldig klart:


"Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.  Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.  For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud." 2 Pet. 1:19-21.

Så det er nødvendig å ha en åpenbaring fra Ånden, før man hiver seg ut i det profetiske. Min erfaring, er at Herren gir oss alle, som har oppriktige og søkende hjerter, små drypp til forstanden, så vi kan forstå mer og mer av Kristi Hemmeligheter om Endens tid.

Å forstå profetordet og dens tid
Jeg skrev for noen år siden dette innlegget i Norge Idag, og ble selvfølgelig motgått av noen "intelektuelle" kristne at jeg var helt på jordet med min åpenbaring om bortrykkelsen. 
Men det var noen år, hvor jeg søkte Gud om endetiden, og jeg leste, leste og leste Matteus 24, Lukas 17 og 21, 1 og 2 Tessaloniker brev, Åpenbaringsboken, Daniels bok ol. Og ut av alle små dryppene (og kanskje også mine egne slutninger) så ble dette budskapet født frem, i det jeg mener er en åpenbaring. 

Profetord er ikke satt i kronologisk rekkefølge
Men ingenting i Skriften er egentlig satt i kronologisk rekkefølge, og Ånden gjør det av 2 grunner, tror jeg: 

1) Fordi Han ønsker ikke at ting skal åpenbares før det trengs å åpenbares 

2) om folk vet veldig godt hva som ville skje, så hadde de ikke vært nødt til å leve i tro, og da faller jo vesentlige ting i Skriften bort. Jesus sa veldig tydelig til Peter når de lurte på om det var nå han skulle opprette riket:


"Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.  Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»" Ap.Gj. 1:7-8.


Endetiden er viktig, men det viktigste var at de kristne skulle være fiskere, dvs å fiske menneskesjeler. Undervisningen om endetiden var limet for å gi næring til Gudsfrykten, sånn at folk ikke blir fristet til å falle i synd, og dermed være sovende, om Herren plutselig dukket opp. Derfor handler læren om Enden mest om å ikke sove fra troen, og sakte men sikkert gå inn i synd, og ut av nåde. Millioner av mennesker som før bekjente seg sterkt til Kristus, som enda er aktive i menighetene, lever allerede i hemmelig frafall, skjult for de fleste. Men de skjønner det ikke. Fordi den profetiske tjenesten får sjelden lov til å virke i menighetene. Derfor høre vi også lite om Jesu gjenkomst og bortrykkelsen rundt om i menighetene, fordi det vil støte det kjødelige livet altfor mange kristne lever i. Folk vil heller høre noe behagelig, som klør dem i øret.


Lukas 17
Vi kan ta en rundt på Lukas 17 (jeg deler det i 4 deler), og se Hva Jesus sier:


Del 1

"Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den.  Og de skal si til dere: Se her, se der er han! Gå ikke bort der, og følg ikke etter!  For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt.  

Del 2
Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.  På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget;  men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen -  således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.  

Del 3 På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem.  Kom Lots hustru i hu!  Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det. 

Del 4 Jeg sier dere: I den natt skal det være to i én seng; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake.  To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake.  Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.  Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal ørnene samles." Lukas 17:22-37.

Forklaring fra mitt ståsted:
Del 1 snakker Jesus dels til de første kristne, så til oss som lever nå. De første kristne skulle lengte etter Kristus gjenkomst (tenk på motstanden de fikk og hvor mange som ble drept under store lidelser, menn, kvinner og barn), men ikke få se den. Og han forteller til de første kristne, at hans gjenkomst skulle være som lynet (dvs raskere enn du klarer å blinke med øyet) - og jeg kan ikke tenke på noe annet enn bortrykkelsen. Jesus snakker om at sånn skal Menneskesønnen være på sin dag.

Del 2 - del 1 pratet om Mennesønnens dag, Del 2 snakkes det om at Menneskesønnen skal åpenbares (at man ser Ham). Gjelder denne åpenbaringen for menigheten eller for verden? For menigheten, er det bortrykkelsen, for verden, så er det Joh. Åp. 19 - da han kommer med sine titusener av Hellige på Hest, for å ødelegge de som forsøker å ødelegge Jerusalem. 

Mest fornuftig er det å tenke at dette gjelder bortrykkelsen, hvor vi så vil se vår mester i Skyen. Fordi tiden før Hans komme, så vil ikke menneskene skjønne at Han er nær. De vil sløve sansene i handel, kjøpe mat, gifte seg og skille seg, plante og bygge - på grunnteksten ståre det bare kjøpe, bare gifte seg etc. Altså man er besatt av å gjøre hverdagslige ting og være oppslukt av det uten å tenke på de evige åndelige verdigene, og man bryter budene som Noahs og Lots slekt gjorde (vold og homosexualitet er de viktigste tingene som ødela Noahs verden, og Lots byer).

Disse 2 slektsleddene under Noah og Lot, så ble ondskapen bare mørkere og mørkere (og folk henga seg også til mer og mer nytelser), hvor de gjorde narr av Noah og hans prosjekt å bygge båt på tørr mark. De mislikte sterkt Lot, selv om han nok ikke forkynte klart for sodomas innbyggere om Gud, men var mer enn som fryktet Gud i det stille. Sodomas innbyggere opplevde Lot som en som ikke fulgte dem i deres strøm av ondskap, og han var målskive for deres onde hån og spott (samtidig hadde han fått en innflytelsesrik posisjon, pga Abraham hadde reddet hele byen pga Lot). Gud reddet Noah og hans familie fra direkte dom, Gud reddet Lot og hans familie, fra direkte dom. Og det vil han også gjøre i Endens tid i det vi kaller bortrykkelsen. Men indirekte dom, feks. ved krig ol., så er det ingen selvfølge at Gud redder sine Hellige, men de må selv vandre i tro. Se eks. i Jeremias bok.

Del 3 - Dette omhandler nok en kombinasjon, hvor den første advarselen til kristne, var en advarsel om vreden som ville ramme Jerusalem, og at de kristne måtte flykte uten å tenke seg om 2 ganger (når den Romerske hæren dro seg bort etter første beleiring - så flyktet over 60.000 kristne - pga Jesu advarsler i Luk. 21).

Den andre kombinasjonen i del 3 - handler nok om den ødeleggende styggdom, som en dag vil settes opp i Jerusalem, i et nyoppbygd tempel. Og sånn jeg skjønner det, så er advarslen til de som vender om etter bortrykkelsen. De må ikke være som Lots hustru, men være villig til å betale prisen ved eks. martyrium - så de ikke taper sin sjel.

Del 4 - Dette er bortrykkelsen, hvor en blir med, og den andre blir igjen. En kortversjon av Matt. 25:1:10, at de med olje (hvor Ånden er levende i ens hjerte) blir med, mens de uten olje, eller som aldri har vært frelst, må bli igjen. Dette går da i Lynets hastighet, og ingen rekker å vende om når det skjer. Her må man være rede på forhånd.

Oljen er grunnen for profeti
Det andre interessant i del 4 er "der åtselet er, skal ørnene samlet". I en annet sted står det der åtselet er, skal gribbene samlet. Åtselet er oljen, og midtpunktet for den ligger under sanddynene i Saudi Arabia. Saudierne har forført Vestens ledere for oljens skyld, sånn at Vesten har blitt ett vrengbilde av Islam mot Israel. Men egentlig så er hatet rettet mot Gud, fordi Gud opprettet Israel. Pga grådighet (ørnene, gribbene) i Vesten, så vil Vesten (sammen med Islam) være ansvarlig for å starte 3 verdenskrig. (USA har inngått ett Olje for dollar system, sånn at bare de med dollar kan kjøpe Saudisk olje, noe som har gjort USA rik - og idag er USA fremst på å motarbeide demokratiet i Vesten, men ørnene/gribbene er irritert på  Trump, som ikke følger strømmen - derfor hater Media han).

Grådigheten vil ødelegge vår sivilisasjon
Grådighet fører nok snarlig til at alle blir ruinert og alt ødelagt. Det betyr at all luksusen vi har hatt pga arabiske olje, vil forsvinne. Og vi vil føle på sånne enkle ting som ikke kunne ha mat på bordet og det å ikke kunne ha ett sted å bo, og det å ikke ha penger til å betale regninger. Gud vil kreve rettferdighet av nasjonene, og alt blodet som kolonistatene har utgytt, må betales for. Også abort, homosexualitet og det å bryte andre bud som Gud har satt til vern for nasjonene og enkeltindividet. Og til slutt vil vreden ramme alle nasjonene som samler seg mot Jerusalem.

Så blir satan satt i fengsel for 1000 år, og i den perioden vil de Hellige ta makten på jorden.