Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 20. august 2017

20 august 2017 - Trojanske hesten i Norge

Bibelen sier at i de siste tider, så vil mennesker vandre i bedrag. 

Paulus sier "Og hans komme (antikrist) skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten." 2 Tim. 2:9-12.

Trojanske hesten
Vi må ikke glemme den Trojanske hesten. Da Sparta ville invandrere Troja, klarte de det ikke. Så det latet som om de trakk seg tilbake, og ga den berømte Trojanske hesten som gave. Trojanerne var glad for gaven og at krigen var slutt, og dro med hesten inn i byen. Men de visste ikke at det var soldater gjemt inn i hesten. Og når natten kom, så snek de seg ut, og åpnet byporten, så Spartas hærer kunne innta byen.

Jeg kommer tilbake til hvorfor jeg skriver dette!

Den direkte invasjonen av Norge
I 1940 kom tysk invasjon av Norge, og stort sett var Norge samlet, og sto imot okkupasjonsstyrken. Som i artikkelen i Norge Idag fra 18 august, skrevet under side 3 - politikk, av Jan Pedersen, en som var oppvokst under krigen:

"Da jeg gikk ut av folkeskolen hadde jeg aldri opplevde at noen i mitt nærmiljø eller familier i min klasse hadde foreldre som var skilt!Familiene var fundert på kristne verdier.

Da så nazistene under krigen ville innføre en ny lydighet fra barnas side (for å bli gode nazister) protesterte foreldrene med at det er foreldreretten som gjelder i oppdragelsen. Det ble kamp om familien. Biskoper, prester, kristne organisasjonsledere og frikirkeledere gikk sammen med foreldrene og lærerne for foreldreretten, foreldreplikten og foreldreansvaret. Kampen kostet dyrt. 

I min barndom kunne barna oppdras hjemme med en trygg mor, som var der når vi trengte henne.

Så kom nye tanker og ideer inn fra 1960-1970 årene: Kvinnefrigjøring! Å tjene i hjemmet var gammeldags. Nå skulle kvinnen ut i arbeidslivet for å realisere seg selv! I dag er det så ille at selv ett-åringer tas fra mor og settes i barnehage. Staten skal i følge den sosialistiske Frankfurterskole påvirke mennesket fra fødsel til død. 

Hvordan gikk det med familien? Den ble nesten borte. Ekteskapet er ofte erstattet med samboerskap. Skilsmissene er mange. Barn er statens ansvar. 

Derfor blir det stadig flere barn som plasseres i barneverninstitusjoner. Far er satt ut av spill hvis 2 lesbiske kvinner danner "familie". Uønskede barn blir fjernet ved fosterdrap, utført av staten.

Stadig kommer denne tanken til meg: Det var merkelig hvor godt det var å leve i 1945 i mitt nærmiljø. Den gang vi hadde familier!"

Den kokte frosken
Ett forbløffende ekspriment, hvor man puttet frosk inn i kokende vann, og de hoppet ut, fordi de så faren. Men så puttet man frosken inn i kaldt vann, og så kokte man dem langsomt. Og frosken ble slappere, men så ikke faren. Og da frosken skjønte det var fare, så var lemmene lammet av varme, og de kunne ikke stikke av. De ble kokt levende.

Den sosialistiske regjeringen fra før krigen til etter
Det finnes ingen mer stolthet over at vi overlevde tysk invasjon, og vi feirer det hvert år. Vi mener vi er uavhengig, og fri som nasjon. Men vi ser ikke den trojanske hesten, som ble satt foran porten vår, etter at tyskerne hadde dratt bort. Vi dro den med inn i hovedstaden, og lot den spre seg inn over byer og bygder.

Rett før tyskernes invasjon, så styrte Arbeiderpartiet. Og deres mangel på handlinger (selv om de fikk mange advarsler) satte landet i fare, og invasjonen kunne pågå uten større motstand. 

Unntaket var bla i Drøbak, hvor en offiser ikke ventet på ordre fra toppen, men handlet på eget initiativ, og senket Blucher i Oslofjorden, ved Drøbak. Etter krigen forsøkt man å reise sak mot han, pga ordrenekt. Fordi sosialistene hadde festet maktgrepet, og kunne ikke tolerere ulydighet. Men han slapp å få sak mot seg, ettersom han var en helt i folket.

Den Sosialistiske invasjonen
Da Norge ble fri fra tysk overherredømme, så trakk overmakten seg vekk. Men en annen overmakt,  en trojansk hest, hadde fått plass inne på Storting og ville regjere mest frem til vår tid. Folket så og avslørte lett tyskernes grusomheter, enda tyskerne behandlet Norge bra, i forhold til sosialistene.

Jeg ser ikke lett på det tyskerne gjorde, jeg sier heller ikke at det de gjorde var bra. Og de gjorde mye skade. Og jeg er takknemlig at jeg ikke er lengre under tysk styre.

Men etterhvert så begynte sosialistisk politikk å snike seg inn i skolesystemet, hvor man begynte å indoktrinere barn. Målet var å få bort Kristendommen. Og de kokte Norge sakte, ikke som tyskerne, hvor nordmennene skvatt bort når tyske soldater dukket opp, og man skjønte faren. Men denne "røde" faren, var det ingen som merket så mye til, fordi det gikk gradvis.

Tyskerne drepte flere nordmenn og torturerte mange, førte gjennom ugudelige lover etc, men sosialistene har drept så mange, mange mer, gjennom abortloven. 600.000 uskyldige barn, roper til Gud, fordi deres blod ble spilt på norske sykehus. Og Gud lover å hevne udåden, om det da ikke finnes en sterkt omvendelse. 

Sosialistene har fjernet stort sett alt som heter kristendom bundet til Guds Ord fra det offentlige, og innført verre ugudelige lover enn hva tyskerne gjorde. Og landet har uten å vite det, blitt mer og mer kommunistisk. Vi ler av de kristne som tar sin tro på alvor, fordi vi ikke følger dem i deres galskap. Men vi holder fast på Foreldreretten, og vi er som foreldrene til Moses, som vil beskytte våre barn fra farao, dvs statlig sosialistisk ugudelig propaganda og indoktrinering.

Som Jan Pedersen så fortreffelig skrev, under kristendommen så hadde folk det bra med seg selv, og de beskytte alle sine barn. De sto samlet.

Men denne Trojanske hesten, som slapp sin last i mørke, i hemmelighet, uten at folk ante det, har splittet kirken, kristendommen, menighetene, pastorene og de kristne vet ikke hvor fienden er. For det meste er fienden andre troende, ikke den sosialistiske ideologi. Hadde vi kristne vært enig om hvor fiende sitter, så kunne vi ha bedt mot det. Men nå er det totalt kaos i menigheten, hvor man ikke helt vet hvor satan virker.

Så nå har landet igjen fått en ny okkupasjonsmakt, selv om de Blå-Blå styrer, så er det lite de kan gjøre med den sosialistiske tangegodset som selv sitter i deres eget sinne, ettersom de selv har fått sosialistisk tankegods med seg fra skole, media ol. Det største unnataket har vært FRP, og derfor har de også blitt hatet. Men de har ikke helt vært overbevisende i styret av landet, men de har vært bedre enn de fleste andre.

Folket er kokt ned, og pga rikdommens bedrag, så reagerer vi ikke. Vi bare lar alt surre og gå, og bryr oss ikke om at våre barn har blitt statens barn. Hvor Foreldreretten snart er på vei til å opphøre.

Jeg er redd, at vi har blitt kokt ned, og vi vil ikke ane faren, før det slår tilbake på oss selv. Og hvor Staten enten blir gud, eller den år lange nedbemanningen av forsvaret, vil gjøre at en annen fremmed makt tar over styringen.

Vi brukte ikke penger på å ruste opp før krigen, og vi trodde vi hadde lært etter krigen. Men nå så gjør vi det samme. Forsvaret ligger nede, og vi har lite å stille opp mot vår mektige nabo i øst.

fredag 18. august 2017

19 august 2017 - Er denne høsten begynnelsen på slutten?

"Og fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og bad at han ville la dem få se et tegn fra himmelen.  Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød;  og om morgenen: Idag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde" Matt. 16:1-3.

Det er veldig bibelsk å forstå tiden vi lever i, men likevel, de fleste kristne aner ingenting om verken tegn eller profetier eller åpenbaring i Ordet, om hva som vil skje. Og utvilsomt vil endel kristne gå fortapt, ved å ikke skjønne tiden, eller Herrens vilje.

Betlehem stjernen igjen
Kanskje 2 år før de vise mennene dukket opp for å se Kongen, så viste det seg en stjerne. Og ved å forstå det profetiske, muligens ved å lese bla. Bileam profetien, så ble de drevet av Ånden til Kongen. Men før det, så gikk de en tur innom Jerusalem, og satte byen i kok. De lærde viste vismennene i Ordet at Kongen skulle bli født i Betlehem, og de dro dermed dit. Senere forsøkte Herodus å drepe Kongen, ved å drepe alle som var 2 år, og yngre. Les i Matteus Evangeliet.

Kan historien gjenta seg nå? Før Gud gjorde noe stort ved Israel, ved å forløse dem fra farao, så begynte farao og drepe guttebarna. Da Jesus var rundt 2 år eller yngre, så forsøkte Herodus å drepe alle barna. Og når da Jesu gjenkomst nærmer seg, Hans andre komme, så ble det innført abortlov over mange land i verden, hvor millioner av babyer ble slaktet, og blir slaktet daglig. Det er ett tegn.

Hvor synden og lovløsheten tar helt av
Abortloven gjorde generasjonen på 70 tallet ondere, og deres barn og barnebarn, enda ondere. Og idag ser vi også frukten av drapene, hvor ekteskapet mellom mann og kvinne har blitt verdiløst - hvor alternative kjønn og ekteskap tiltar i økende mengde. Selv barn i skolen blir fylt med daglig propaganda både med at sex er greit - bare begge partene vil, og at man har beskyttelse. Og er man "uheldig", så er det bare å gå til helsesøster - og man kan utføre abort uten at foreldrene vet noe.

Abortloven åpnet opp for mer sinne mot Gud - og da var det også naturlig å angripe det Gud gjør på jorden - Nemlig Israel. Homosexualiteten tiltar. Lovløshet blir innfelt i landets lover. Fordi syndens lov, er at jo mer synd man har i seg, jo mer misliker man og avskyr man alt hva Guds Ord ser som godt og Hellig. Og mørket brer seg ut, og lyset minsker, i visse land og områder- spesielt i den rike Vesten.

Og nå, hvor syndens beger er fullt, i de fleste nasjoner, så viser Betlehemsstjernen seg igjen. Dette begynte da i juni 2015. Er det ett tegn på at Menneskesønnens annet komme er veldig, veldig nær? Se også denne videon:
Tegn - Blodmåner
Men tegnene står i kø. Vi har hatt de 4 blodmånene i 2014 og 2015, som oppsto 4 ganger, på de 2 jødiske helligdagene (Herrens høytider, de som Han selv innstiftet) ved påske og ved Løvhyttefesten.

Tegn - Jomfruen, Åpenbaringsboken 12
Så har jeg ramset opp flere tegn på ting som kan og garantert vil skje i 2017, som du kan lese her, under fanen "Jubelåret 2017". 

Men tegnet i stjernetegnet Jomfruen er oppsiktsvekkende. Stjernetegnet er kranset med 9 stjerner fra Stjernetegnet Løven, og 3 plantene Mars, Merkur og Venus (det er interessant at Stjernetegnet Løven (bilde på Jesus, med Jomfruen, som er ett bilde på Israel, og barnet som blir født og rykket bort, er ett bilde på Menigheten (som da er født ut av Israel)), som tilsammens blir 12 stjerner. Tegnet det snakkes om, er det samme som Åpenbaringsboken 12 prater om. 

Tegn - unnfangelse og så fødsel
Det som er spesielt, er at det skjer en fødsel den 23 september. Hvor planeten Jupiter (bilde på Kongen) går inn i livmoren, og så skjer det en fødsel den 23 september. Går man 9 måneder bakover, for å finne ut når unnfangelsen skjedde, så kommer man til 23 desember - den dagen hvor USA (via Obama) for første gang nektet å legge på veto mot fordømmelse mot Israel - hvor resolusjon 2334 ble født. En unnfangelse av Guds vrede, hvor fødselen vil starte de siste årene av jordens fødselssmerter - den verste noensinne.

Ulike tegn - sett av Mark Bilitz

I dette intervjuvet med Mark Bilitz, som nok var den første som koblet blodmånene med jødiske høytider, så sier han bla.:

Måneden Elul
21 august er det samme som 1 elul i den jødiske kalender er måneden for å høste inn grøden. Og det står i Wikipedia 

"Elul ses som en tid til å søke sitt hjerte og trekke seg nær Gud i forberedelse til den kommende dommens dag, Rosh Hashanah og forsoningsdagen, Yom Kippur,". 

Det vil da være en total solformørkelse den dagen - for å markere Guds advarsel til verden.

Når de sier fred og ingen fare....
Den 21 september vil FN ha sin årlige konferanse " Peace and safety",Tenk på Paulus sine Ord i 1 Tess. 5, her i den engelske King James 

"For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape". 

På norsk vil det lyde "Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna". 1 Tess. 5

2 dager etter FN konferansen vil Jomfruen ha en fødsel av Kongen planeten Jupiter og tegnet i Åpenbaringsboken 12 blir oppfylt.

Renselse
7 dager etter må kvinnen (jomfuen) rense seg selv etter fødselen (etter renselsesbudene i Moseloven). Hun vil da være ren på dagen da Israel feirer Yom Kippur.  Så må hun også renses i 33 dager til (etter Moseloven) tilsammens 40 dager. Og vi kommer da frem til 2 november 2017 altså 17 Cheshvan på den jødiske datoen, som da er feiringen av Noahs flod, og kulminasjonen av 100 års generasjonen.

Vi må heller ikke glemme at Noahs slekte fikk 120 år (som da Bilitz mener var den tiden det tok å bygge arken). Og den 29 August 1897, så startet den første sionistiske kongressen - for å kunne opprette sin egen stat. Og det er nå ganske nøyaktig 120 år siden. 

Er det slutten på alt vi kjenner?
Er tiden for nåde på vei bort, og Guds vrede vil åpenbare seg på jorden, for deres synders skyld. De drar over seg selv alt det de har gjort mens de overtrådde budene. Er da Jesu gjenkomst veldig, veldig nær? Jeg tror at den er så nær, så hadde vi visst datoen, så hadde vi kastet oss ned på bakken, og vendt om raskt. Og det finnes en profetisk høytid som enda ikke er oppfylt, nemlig Rosh Hahanna - Basun høytiden, som da oppfylles i år 20-22 september.

Om ikke bortrykkelsen skjer i år, og vi får håpe det for alle de hedningene som enda ikke har fått høre evangeliet, så tror jeg at Herren vil sende sin ild, for å høste sjeler.

Uansett hva som skjer, så må vi være forberedt! Ikke tid for å sove i troen nå!
torsdag 10. august 2017

11 august 2017 - Norsk egenrettferdighet og åndelig blindhet - hvor fører den oss hen...

Her om dagen, sprakk Listhaug i en radio debatt med Hareide, og sa at Hareide var en som sleiket imamer oppover ryggen. Og Solberg gikk ut og tok tak i at sånt språk hørte ikke hjemme i debatten. Så hvem vinner denne debatten? Jo, imamen som på ingen måte har rent mel i posen, og som jobber aktivt for å rive ned vårt demokrati, til fordel for Islam. Listhaug mente da den pakistanske teologen Muhammad Tahir-ul-Qadri for tidligere uttalelser om dødsstraff. Les Hege Storhaugs beskrivelse av denne farlige teologen.

Og igjen gjør norsk massemedia nok en feil, eller en bevisst feil, de tåkelegger hva som virkelig er farlig for den norske mann og kvinne og deres demokratiske frihet, og isteden så går de til angrep på Listhaug, fordi hun brukte ett "rett frem, men ærlig og brutalt språk".

Men er det sant det hun sa? Ja, dessverre, Hareide, AP folk, media mm., sleiker faktisk disse fanatiske menneskene etter ryggen ved sine unnlatelseshandlinger, enten fordi de er redd Islam (tenk på hvordan Vebjørn Selbekk ble behandlet), men heller fordi de søker aksept og trygghet hos det politiske miljøet, eller omvendt, det politiske miljøet er redd for å bli hengt ut av media, ved å si sannheten. Media og venstrevridde folk, og forvirrede mennesker som kaller seg borgelig, støtter hverandre i frykt, og ingen våger å være noe annet, enn det som fremmer deres egne kortsiktige politiske karriere.

Det føles godt å følge strømmen av "good feeling", men problemene med elefanten som er godt synlig i rommet - prater vi ikke om - det er det våre barn og barnebarn som må håndtere. Feigheten og ynkeligheten styrer i norsk politikk, og i media. Og derfor så blir heller ikke det norske folket informert om hva som egentlig skjer, for selv etater som politi, tier om det de ser og opplever som teks. i Oslo, for å ikke skape "rasisme" (de kan ofte få beskjed fra lederskapet i politiet, at det ikke er ønskelig å snakke om at det er utlendinger som gjør mest kriminalitet, spesielt fra muslimske land. Det politiske lederskapet er igjen presset av regjering og Storting).

Men kanskje så mange får munnkurv nettopp for å bedra det norske folket? Jeg har en formening om at det siste er ganske korrekt. Vår tids største forførere, sitter med dress, slips og vakre kjoler, i landets høyeste stillinger, og driver bit for bit, å gir bort landets suverenitet til andre makter og myndigheter. Men alle føler at det er godt, så da fortsetter man bare, så lenge "partyet" Norge kan fortsette.

Pasifismen inntar landet

Så hvorfor har Norge blitt sånn? Det er mange svar på det. Men det er utvilsomt en ånd av pasifisme som har kjørt over landet vårt i mange, mange år, helt siden begynnelsen av 80 tallet. I norske skoler nå, så får man ikke en gang lov til å forsvare seg selv. Og gjør man det, så kan man bli utvist, like mye som den som startet det hele. Det er pasifisme, og ubibelsk. Å vende det andre kinnet til, skal man gjøre når man gjør evangeliets gjerning, men det er ikke riktig å være tøffel for alle. Om noen bryter seg inn i ditt hjem, for å føre vold mot deg og dine, så burde du, om det er noe tæl i deg, forsvare det du har kjær.

Å nekte å forsvare landet sitt, er ikke kristent. Å forsvaret landet mot det som ødelegger demokratiet, er absolutt i tråd med Guds Ord. Fordi Gud ".... lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder." Ap. Gj. 17:26.

Babels tårn - hvor Gud spredte folkeslag til hver sine områder

Derfor må vi kjempe for den rettigheten Gud har gitt oss. Og hvorfor Gud tillot dette, er fordi ved byggningen av Babels Tårn, 1 Mos. 11, så var alle ett i ett sinn, og samlet seg i opprør mot Gud. Derfor forvirret Gud tungemålene deres, hvor man ikke lengre forsto hverandre, og dermed ble man spredt over hele jorden.

Guds tanke var at alle folkslagene hadde sine egne grenser å bo under, og ved å holde på sin egen etnisitet, så beskyttet Gud nasjonene fra overformynderi fra imperier, store nasjoner ol., som skapte en enhetlig Gudshat, og hvor den enkelte ble undertrykt av det større lederskapet, og deres ideologier (og vi ser i historien, hvordan det blir for den vanlige mannen i gata, når overformynderi gjennom større maktsentra overkjører alt og alle - det er bare å se på Nord-Korea, tidligere Sovjet ol.).

Derfor er det så mye kamp om nasjonene idag. Satan jobber aktivt for å undergrave Norge, og de Vestlige land, og mange andre nasjoner, ved å ødelegge grensene. Og derfor så kommer det en haug med innvandrere til Europa, fordi de er sendt der for å ødelegge det Europeiske fellesskapet, for å skape ett større fellesskap, hvor noen få vil styre over oss alle. Islam er en antikristelige religion, hvor lovløshet står i sentrum. Og derfor finnes det også sterke pengesterke krefter i Vesten, som står bak og som støtter denne innvandringen, spesielt fra Midtøsten og Afrika.

Østeuroperne kjenner igjen undertrykkere
Og dessverre er det bare en håndfull tidligere øst-europeiske land, som tidligere kjente på kroppen hvordan det var under ett gudløst lederskap - altså Sovjetunionen, som kjemper imot dette. De kjenner igjen Islam likt som tidligere Sovjet, hvor begge stjeler ett folks frihet, og tanken til å ytre seg fritt. Dette gjelder spesielt Ungarn og Polen. De kjenner igjen problemene, og hvor sterke økonomiske krefter forsøker å undergrave demokratiet, som teks. George Soros. Les om Soros her, og hans økonomiske støtte for smuglertrafikk til Italia.

Folk som George Soros, Rockefeller mm., støttet bla av krefter i USA (som Obama, amerikansk UD, CIA ol.), kjemper for å innføre Babel på nytt igjen, men i en større grotesk form enn den som eksisterte under Nebukadnessar. Og frihet og selvstendighet kan du bare glemme. Her er det undertrykkelse som gjelder, hvor ett fåtall kan sitte ved makten og nyte sin maktsyke.

Skjebnevalg for Norge

Denne høsten er ett skjebnevalg. Og jeg vil absolutt ikke anbefalle folk å stemme KRF, så lenge Hareide sitter der. Beklager. Men de kjemper for grønn politikk, som ikke kan bevises, og som i praktisk aldri fungerer (når Norge importerer "forurenset" strøm fra Europa), og grønn politikk er sosialistisk (altså, egentlig rød) og som bak der igjen, peker mot New Age, hvor de tilber Moder Jord.

Dessuten opplever jeg ikke Hareide som noen ekte kristen. Hadde han vært der, så burde Han frykte å gå på visse steder, noe Han ikke har gjort. Og Hadde han vært en ekte kristen, så hadde han samarbeidet med FRP, på samme måte han har gjort med H. Det ene partiet er ikke bedre enn det andre. Også H fremmer ugudelighet, som Gud hater!

Jeg tror kristne må samles å be, og rope til Gud. Bare Gud kan velte de våte sosialistiske drømmene, som ikke er noe annet enn å undergrave vår egen personlige frihet. Men samtidig, må vi vende om! Fordi blodet fra mer enn 600.000 drepte babyer, roper til Gud om rettferdighet. Og Israel hatet, som når helt til toppen i politikken (selv om de ikke sier det rett ut, så handler de deretter) har også kommet Gud for øre. Og Han er nidkjær for sitt folk, Israel. Den pakt Han inngikk med Abraham, 1 Mos. 15, har Gud aldri gjort slutt på. Isåfall er Han en løgner. Men Gud er ingen politiker. Han er heller ikke ett menneske, så Han kan ikke lyve.

Våk og be!

Om det blir en Rød Grønn regjering som inntar kontorene, så tror jeg de vil bryte ned de siste ugudelige båndene som finnes, som igjen vil vekke Herrens vrede mot landet vårt! Og da vil ting skje fort og raskt! Derfor må vi ta Vekterene på alvor. Og de er som oftest i fåtall! Hovedmengden av folket har ikke rett! Akkurat som i 1938, hvor det var "peace in our time" som gjaldt, men det lille fåtallet som så hva Hitler var, og sa det, ble hånet og utledd. Akkurat da, som nå. Pga det, så startet det 2 verdenskrig, i fredens navn. Hva vil da denne tidens "peace og good feeling" føre oss mot? 3 verdenskrig? Ja, jeg tror det.

Vi må være våkne!

søndag 6. august 2017

6 aug. 2017 Krig kommer til dine kyster (USA), mitt folk! Det er hva din regjering jobber motDa jeg tilbrakte tid innenfor min Gud for et par dager siden, begynte Faderen å tale til meg om hva som skjer i Amerika. Jeg har skrevet dette som det ble gitt til meg.

«Hør på Meg mitt folk. Jeg venter på at du skal stoppe og høre meg. For du er opptatt av å spore handlinger og virkninger av en regjering som ikke er min. De tjener en annen gud. Derfor er de en distraksjon.

All denne tid har blitt gitt til deg så du kan snakke med de fortapte, ta inn de trengende, mate dem og kle dem med alt de trenger, både åndelig og fysisk.

Forbered deg. Forbered deg på krig. Krig kommer til kysten Mitt folk. Dette er hva din regjeringen handler om.

Det er en villfarelse blant dere, sterk villfarelse. Husk at det blir stadig mørkere i din nasjon fordi de har vendt ryggen til Meg. Det har ikke endret seg.

Du er en rest som må la lyset skinne for de tapte, så de kan finne veien. I stedet har du blitt fanget i løgnene og forførelsene til de i det Hvite Huset og ja, selv de kristne rådgiverne i Det hvite hus. De har også blitt forført. De har trodd på en løgn. Kraft og herredømme tilhører Meg.

På slutten vil jeg gjenopprette alt, men først skal alle disse tingene på jorden gå forbi. Det må bli ødelagt Mine barn.

Jeg har fortalt deg at i de siste dager kommer det krig. Eliten vil ha det. De har ikke gjort noe annet enn å jobbe for dette i lang tid. Din president ønsker det. Han er her for å oppfylle profetien. Be om at han vil se feilen i hans veier og komme til Meg, ydmykt og omvendt før han møter sin ende.

Ser du ikke? Vet du ikke? Jeg er Herren din Gud, den Allmektige, hersker over himmel og jord. Jeg kommer snart. Alt dette må skje før jeg kommer tilbake i min herlighet for alles øyne.
Det er ikke mer tid for Amerika. Det er ikke mer tid for henne å bli stor. Hennes skjebne er å bli ødelagt.

Det er en ting som vil redde folket, bare en. Anger. Det vil ikke frelse landet, men hvis folket vil ydmyke seg og be og vende seg fra deres onde veier, vil Jeg høre fra himmelen. Jeg ville ha helbredet dette land, men de kom ikke. Som en nasjon kom de ikke. Nå må jeg handle. Jeg visste selvfølgelig at folksf ikke ville komme. Jeg kjenner Babylon. Og det er på tide å fullføre historien. Jeg har satt mitt hjerte som stein. For en ny himmel og en ny jord kommer mine barn. Det må være så. "


mandag 31. juli 2017

30 Juli 2017 - Er USA i Bibelen? Stort Amerikansk Solformørkelse 21 august, 2017 - ett virkelig Endetidstegn?Før jeg pratet om Tegn i solformørkelse, skal jeg snakke om Tegn i Ordet.  Vet dere hva dette Ordet betyr Hebraisk: Mazel Tov. Man bruker det når man gratulerer noen. Men på grunnteksten så har ordet Mazel samme rot som Mazzaroth, kom betyr konstellasjon/stjernebilde. Tov betyr god. Så hva sier du da "god konstellasjon" eller å være i ett "godt tegn".  Hva referer da jødene til? 

Tegn og visdom
1 Kor. 1:22 "For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,.." . Og tallet 22 er nummeret for endetiden/jødenes nummer Grekerne referer til hedningene, altså vi som ikke er jøder.  Typisk i vår intelektuelle verden er at vi tar en debatt. Fordi hedningene søker etter kunnskap/visdom. Men jødene søker ikke den type bevis når det gjelder hvem som er Messias. De vil ha tegn. En rabbiner fant Jesus fordi han skjønte geometri i Bibelen. JHVH er tallet 26 pluss tallet for (jomfru) Maria, og de fikk den samme tallverdien for navnet Jeshua (Jesus). Hedningene ville ikke ha blitt overbevist om sånt. Spesielt kristne i denne tiden gir ikke sånne ting noe oppmerksomhet - til de tegnene Bibelen snakker om. 
For jødene er konstellasjon/stjernebilde ett tegn, fordi ordet tegn betyr konstellasjon. Geometri blir sett på av jødene som ett tegn. Faktisk lagde en Rabbi en kommentar til meg at vi hedninger/vi kristne leser Bibelen naken. Steve spurte: Hva mener du? Han sa "Du har ikke engang klærne på, og du sitter der og leser Bibelen". Vi leser Bibelen på ett grunn nivå, og det er bra, du trenger å forstå hva teksten handler om. Men rabbinerne som bruker hele livet for å studere Skriften, ønsker å se hva som ligger under, hva som er i Geometrien. I jødisk tankegang, så leder dette til det, Noe som har samme tegn, leder til andre ting.  Vi kristne har helt mistet dette. 

Solformørkelse
Nå kommer vi til ett annet tegn, som jødene vil se som ett tegn på himmelrommet. Det er en total Solformørkelse, som vil krysse USAs fastland den 21 August 2017.
Det er ikke mange dager til det. Jeg nølte med å dele dette. Mange har gjort en godt jobb med å presentere dette, som teks. Mark Bilitz (Oa: Han som "fant" blodmånene). 

La oss gå til Guds Ord angående Tegn. 1 Mosebok 14: "Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år.

Dette var da den 4 dagen i skapelsen. Husk tallet 4. Det var for høytider (ikke vinter og påsker ol, ordet er Modem, som refererer til Helligdager eller Herrens høytider), for dager og for år. Bibelen sier at først og fremst er solen og månen på himmelrommet for Tegn. Vi må ikke tilbe tegnene, men Skaperen som satte tegnene der.  

Solformørkelse kun på jorden - og tallet 400
Vet du at total solformørkelsen er bare mulig på jorden, ikke på noen andre planeter som vi vet, og garantert ingen i vårt solsystem. Grunnen er at Solens diamenter er 400 ganger større enn månen, men samtidig er også Solen 400 ganger lengre borte enn månen. 
Som jeg sa angående hebraisk, så betyr alle bokstavene noe. Alle bokstavene har geometrisk verdi, og har også ett bilde, ett begrep/konsept som er assosiert med det. Den siste bokstaven i det Hebraiske Alfabetet er Tav, og denne bokstaven er assosiert med bildet av ett tegn, det betyr tegn og er assosiert med geometrisk verdien er 400. 

Man kan ikke finne opp sånne ting. Om man da ikke kunne astronomi for 3000 år siden. Hvorfor vil du se at et tegn har den nummeriske verdien på 400 fordi, fordi personen som lagde det Hebraiske alfabetet, lagde også solen. Og solen ble lagd 400 ganger større i diameter enn månen, og puttet solen 400 ganger bortenfor månen, så månen kunne dekke solen helt perfekt. Og disse 2 (solen og månen) ser akkurat ut som de er like store (pga perfekt avstand til hverandre). Det er ett tegn. 

På den 4 dagen han lagde det tegnet, som han ga verdien 400. Og la inn en distanse på 400, og han lagde størrelsen på 400 ganger større. Bibelen er ingen menneskelagd fiction, men noe som er objektivt Sant. 

Kaste bort løgnen, og følg Jesus
Jeg følger Jesus fordi det er sant. Skal du komme til Gud, så må du være ærlig, kaste bort løgnene. 
Derfor er det så få som kommer til Gud, ikke pga mangel på bevis, fordi bevisene er der oppe i himmelrommet, det er i teksten (Oa. Ordet), i alle bokstavene i det Hebraiske alfabetet, det er i matematikk og i vitenskap, i folks personlige liv - så hva er det som holder folk borte fra Jesus - deres uærlighet, uærlighet om hvem de er, de tror de er bedre enn andre folk, de tror de er smartere enn Gud, de tror Gud har feil og de har rett. Dette er løgner. Du vet at Sannhet og ydmykhet går hånd i hånd. Eneste måten å være ydmyk, er å akseptere sannheten. Gud har ikke skylden for noe, for Han er en god Gud! Er det noe som er feil, så sitter det hos oss.

Betydningen av tall og dens tallverdi
Vi (grekerne - vi her i vest) liker ikke tegn, vi liker heller ordet bevis. Vi staker ut vår egen kunnskap, vår egen frelse i kunnskap. I øst vil de ha tegn.
Her er en tabell av det hebraiske alfabetet. Bet /nr 2) er 22 bokstaver og Tav 400. 

Det er en forhistorisk måte å skrive denne interessante tabellen. Der vil Tau bli beskrevet som ett kors. Så når Jesus sier Han er Alfa og Omega, så sa Han egentlig Jeg Er Aleph og Tau. Aleph er den sterke, som ser ut som en okse. Jesus er oksen på Korset. Den sterke på Korset. Jesus er dyreofferet på Korset. Selv her i bildeform på dette jødiske alfabetet, som peker på hvem Messias er. 

Steve trodde at dette var ganske åpenbart for fariseerne, så de forandret Tau til en annen form. Men det var et ubestridelig faktum at den orginale formen var ett kors.


Bibelen sier at Solen er ett tegn. Det er mye unikt med solen, mer enn vi klarer å tenke ut. Men jeg tror jeg berørte en av dem. Solformørkelsen er ett tegn. 

Ett annet tegn
Hva tror du er temperaturen på solens overlflate? den er på 5778 Kelvin. Det er ett interessant tall, fordi neste Hebraiske år er 5778 (som er vårt 2018). Den datoen begynner 1 eller 2 dager før tegnet over Åpenbaringsboken kapittel 12 inntreffer. Tilfeldighet eller ett tegn? Som rabbinerne sier "Tilfeldighet er ikke et Kosher ord". Gud gjør ingen tilfeldigheter.

Fariseerne søkte tegn, men ikke Messias. Søker du Messias, vil du også se tegn. Mange Fariseerne endte opp med kjærlighet til Geometri. Man kan miste det store bildet, fordi man bare blitt opptatt med detaljer. Det er ondt! Man ender eks. opp med å elske loven, enn å elske Han som ga loven.

Jona tegnet
"En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort." Matt. 16:4. Selv til denne onde generasjonen, så ville Han gi dem ett tegn. Han ga kun ett tegn for de onde. Men for den som elsker Messias, kan du finne mange tegn. 

Hva er Jona tegnet? Jona som forsøkte å stikke av fra Gud, og ble spist av en fisk. Men egentlig døde han på innsiden av fisken. Og oppsto 3 dager etter, og fisken spyttet han ut. Jona selv sier at han var i dypet av Dødsriket.  Så det eneste tegnet de onde fikk, var Jesu død og oppstandelse. 

Så da må vi gå tilbake i historien, for å se dypere hva Jona tegnet var. Jona gjorde noe ingen andre hadde gjort før. Han går motvillig inn i en by. Han var en motvillig profet. Han ønsket faktisk at de han forkynte til, skulle dø. Han avskydde dem. Har det noen gang vært en misjonær som har avskydd folket han skulle nå? Og med en motvillig forkynnelse endte han opp med å omvende hele byen. Det er en av de mest fremragende miraklene i hele Bibelen. Vi ønsker jo å kunne gjøre det samme, gå inn i en by, forkynne om Jesus, og så vendte alle om. De fleste kristne forstår ikke dette. Fordi det var ett tegn gitt til Ninive, kalt Jona tegnet. 

Tegnene over Ninive
Her ser du hvordan Solformørkelsen gikk over Ninive i 763 f.Kr.

Idag blir Ninive kalt Mosul (Irak).  Det var en total solformørkelse som krysset det nordlige Ninive den 15 juni 763 f.Kr. Assur-Dan III var konge. Denne solformørkelsen var en av omen (tegnet, varslet) som ledet Ninive til en større omfattende omvendelse. Før Jona dukket opp, det ble ikke omvendelse fordi han var en så god predikant, det var fordi hjertene til folket var blitt forberedt gjennom flere omen og tegn. 

Det største tegnet var solformørkelsen som passerte nesten direkte over deres by. Du er der midt på dagen, og plutselig snur det og blir mørkt. Du gir det oppmerksomhet: Hva skjer? Og oldtidens mennesker var ikke så tåpelige. Historisk var det en av de mest berømte solformørkelsene i oldtiden. Med andre ord: Når Jesus sa at det var gitt ett tegn under Jonas tid, så var det ikke så lenge siden historisk (på den tiden). Og tegnet var da godt kjent i den sekulære verden. Fordi den var nedtegnet på en tavler kalt Assyrisk Eponym (nedtegnelse), noe som ble grad frem i det nittende århundre. Men på den tiden var det en kjent historie, som man utdannet og lærte barna. 

Kun ett tegn til de onde
Da Jesus talte til fariseerne at de fikk kun ett tegn: fordi dere er så herdet, dere er så gjenstridige, så får dere kun ett tegn. Du vet hva som skjedde når Jesus ble korsfestet: Solen ble formørket (som det står i Evangeliene). Det var en bekreftelse for Fariseerne den dagen, om Jona tegnet.  Og når Jesus er korsfestet, så kommer jordskjelvet og dagen blir til natt. Jeg gir dere onde kun ett tegn, og det skjedde.

Jordskjelv og tsunami i nåtid
Du ser nå  det uvanlige jordskjelvet som skjedde nå nylig i Tyrkia og Hellas og mini tsunamien som kom inn mot hotellene i Tyrkia, og hvor minst 2 døde i Hellas. Det kommer mer. Så jordskjelv, og at solen går over til å bli mørkt, er ett tegn for de onde.  For dere Gudfryktige, Les Bibelen. Du burde skjønne de enkle Ordene til Gud Faderen. 

Minst 5 tegn for Ninive før Jona dukket opp
Jona tegnet inkluderte minst 5 ting. Ser du under styret til Assur-Dan III, så ser du pest (plague), borgerkriger, militære tap, et stort jordskjelv, og en total solformørkelse. 

USA på vektskålen
Ser du i USA nå, så er det nesten som en borgerkrig vil starte. USA er omtrent delt i 2 - 50/50. Det har ikke vært en sånn oppdeling i USA siden 1865 - borgerkrigen.

Tegn for 1 verdenskrig
Tegnene man må se etter er Solformørkelse (21 august 2017), jeg tror det vil komme ett jordskjelv, ett militært tap og pest. 

La oss se litt nærmere på vår tid. Hva slags tegn gir Gud? Den 21 August 1914, en fullstendig solformørkelse krysset Øst-Europa. Dette skjedde på den tiden 1 verdenskrig formørket verden (startet 28 juli) . 

Krigen hadde sitt opphav i mordet på erkehertug Franz Ferdinanv den 28 juni 1914, og Solformørkelsen kom omtrent 2 måneder etter. Krigen startet i Øst-Europa, og rett etter snudde solen om til mørke. Om de hadde skjønt tegnet fra Gud, så kunne de bare ha lagt ned våpnene og tenkt at dette er bare å kaste bort liv og penger. Og begge Verdenskrigene lagde om kursen til en radikal og nedslående forandring i vår vestlige kultur til idag. 

Solformørkelse over Amerika

Dette er da veien for solformørkelsen som snarlig vil gå over USA. altså 21 august i år. Den starter på Vest-kysten kl 17:16. Den vil overlappe Cascadia Subduction sonen.
Det som er interessant med dette, er 2 ting. Først, ved at den starter med å krysse en jordskjelv sone,
og Jerusalem, på det tidspunktet, som er klokken 1916 der, eller 7:16 p.m. Fordi det er akkurat på minuttet det tidspunktet for solnedgang i Jerusalem.

Så solen blir mørk i Amerika, og Solen blir mørk i Jerusalem, på samme tid. Og de er ikke engang på samme sted. Det er ganske poetisk, om ikke profetisk.

Også den siste Hebraiske måneden Elul begynner på solnedgangen mandag den 21 august 2017.

Så hva er måneden Elul. Wikipedia sier dette:

Det betyr at høsten (harvest) begynner, som betyr oppsamlingen av rotfrukten er moden. Frukten blir samlet i forrådet når den er moden og lagret. Verbet høste betyr å samle inn, høste inn, å ta, å ta bort. Interessant.

Jødiske advarsler for 2017
Elul vil bli den siste måneden av det hebraiske året 5777. I gemetria betyr 777 at det er ett år av fullbyrdelse/avslutning.

Både 2017 og 5777 har Messianske profetier knyttet til seg. Dette er først og fremst jødiske profetier. Rabbi Ben Samuel profeterte om år 2017 (5777). Dette er en 800 år gammel profeti som er i ferd med å bli oppfylt - vi er bare dager unna. 

Rabbi Meir Halevi Horowitz profeterte om 5777. Jeg setter ikke min lit til jødiske profetier alene, men jeg tror det er en mengde vitenskapelige sammenløp, mange sammenfall og grupperinger av tegn som peker på denne tiden 2017 og 2018. 

Tiden vil vise. Har vi kontroll over tiden? Nei! Nei vi trenger ikke å ha kontroll over tiden, og vi trenger ikke å være bekymret om det. Bare Gud bestemmer når Hans sønn kommer og når vi forsvinner herfra (Oa. Bortrykket).
Det kommer en markering i himmelrommet på slutten av året 5777, i starten av 5778. Åpenbaringsboken kap 12s tegn den 23 september (over 1 eller 2 dager) før Jødisk nyttår, Basunhøytiden (Rosh Hashanah) den 23.september. 

Det kommer også en markering nede på jorden mot slutten av 2017, den store Amerikanske Solformørkelsen (33 dager før Åpenbaringsboken 12 sitt tegn, fulgt av en annen Solformørkelse 7 år senere. Dette markerer muligens at dette er hvor Guds fokus er, hvor Amerika trenger å vende om, eller bli dømt. Solen er ett tegn til hedningene/nasjonene. Månen er ett tegn for jødene/Israel. Det ser ut som om Solformøkrelsen er en Dom over hedningene eller hedning nasjonene.  Hva skjer så?

Hva skjedde i USA sist solformørkelse?
Den siste gang en total solformørkelse krysset USA var i 8 juni 1918.

Vi vil nå bevege oss mot profeti/en grunnet spekulasjon. Hva er det muligens som kommer? Vi ønsker å forberede oss. Da må vi se på historien. Historie er profeti. Mønster er profetisk. Du kan få ett direkte ord fra Herren eller du kan studere hva historien sier. Hva skjedde i historien når en total solformørkelse krysset hele kontinentet i USA?
En influensa epidemi som tok livet av 675.000 amerikanere. På verdensbasis var det 50 til 100 millioner som døde. Tror du at det ble gitt ett tegn til den generasjonen? 

Her er det mye ondskap, omvend deg, eller høst det du har sådd! Gud går ikke rundt og dreper folk. Men Gud kan bare ta bort sitt beskyttende nærhet, for at ondskapen kan komme inn i ditt liv. Grunnen til at du ikke er død, er fordi det er en Guds nåde over din nasjon og over deg. Gud gjør ikke ondskap, men når Han drar seg bort fordi Han har blitt forkastet mange nok ganger, så sier Gud: Jeg vil ikke trenge meg på deg, du får ha det på din måte.

Det er sånn vi gjør med Gud! Vi sparker han ut av skolen, og vi sier at vi kan ikke engang lære Bibelen i skolen - du ser den demoniske innflytelsen i det. Hvordan kan du peke ut en bok, og si at den ikke er tillatt - samtidig som du glorifiserer Islam. Bare den forskjellsbehandlingen lærte meg at det er noe annerledes med Jesus. Jeg er åpen sinnet, men i alle mine reiser og alle religioner jeg har sett på, så er det kun en som alle hakker på i hat - (sann kristendom).

Jordskjelv?
Muligens så vil vi se ett utbrudd av en epidemi. Men jeg vil også vise deg en annen ting som kan være ett spor. Om du ser veien på den totale solformørkelsen - og du ser på dette kartet over risikoområder for jordskjelv, gitt ut av USGS, så ser du at Cascadia (Område i Nord Amerika) er der -
på venstre side av kartet, Yellowstone er ett annet aktuelt område, så har de overraskende funnet en annen sone for jordskjelv - kalt  New Madrid - overraskende, fordi det ligger midt i landet.
Om du ser på dette som en straff se oversikten over risikoområder for jordskjelv - Det ser ut som en perfekt match. Starter fra en subduksjon sone og går så over til New Madrid sonen (lilla er de verste områdene). 

Jordskjelv og solen
Det har blitt mer og mer vanlig i vitenskapen, at man tyder jordskjelv, orkaner ol. utifra fra hva som skjer på solen - og de treffer bedre enn de i vitenskapen som ser ned på jorden. Og det er en bibelsk befalning (om endetiden i Luk. 21) å se opp.
21 august 2017 kommer en total solformørkelse. Og det samme skjer 7 år senere, den 8 april 2024 - Det vil skje på en jødisk høytid - det religiøse nyttår - den 1 Nisan 5884 . Putter du de 2 solformørkelsen sammen, så ser du ut som ett Kors der de møtes - hvor det blir som en målskive:
Og hva er det måløyet? Det er New Madrid Seismiske sone. Men ikke bare det - om du ser nøye på kartet så vil du se flere stater ha grenselinjer som har blitt definert av 2 elver:

De 2 store elvene i Amerika
Den store elven er Mississippi, og den mindre Ohio. Det Korset som kryss merker punktene går rett over subduksjonen i den seismiske sonen - og den går over plassen der elvene møtes.

Hvorfor er dette interessant? Fordi elvene i den delen, deler landet i 3. Jesaja 18:7 i den tid, referer til Endetiden: "På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra det ranke folk med den glinsende hud………. det folk hvis land er gjennomskåret  av elver…….(Oa: Engelsk sier: Whose land the rivers DIVIDE - dvs Krysser hverandre). Ohio og Mississippi elvene ligger akkurat der hvor veiene til solformørkelsene krysser hverandre.

USA det gjenoppståtte Babylon?

"Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høy røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! Og det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort.

Den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon, den store, så han gav den begeret med hans strenge vredes vin. Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor." Åp. 16:17-21.

Vi vet at Babylon den store vil bli delt i 3. Spørsmålet er om Amerika er den moderne Babylon den store.  Jeg har forkynt om det på "22 future events predicted in revelation". Det er godt mulig at Babylon ikke er Saudi Arabia eller Irak, men virkelig den store økonomiske supermakten beskrevet i Endetiden, kan ingen sammenlignes med Amerika.

Babylon vil bli delt opp i 3. Hvorfor er Amerika viktig? Hvorfor prater jeg så mye om Amerika? Fordi Amerika påvirker oss så mye.

Amerika og globalismen
1. Amerika er låspinnen som hindrer spredningen av globalismen eller total politisk kontroll over din personlig informasjon, finanser, bevegelser.....liv.

2. Trump er en tilbakegang for globalismen og dens anti-familie, anti-liberaismens agenda, anti-kristenlig. Derfor hater Eliten han. (selv Republikanernes Elite hater ham like mye som demokratenes Elite).  Det forteller meg at han er en bra mann. Fordi de hater ham, så liker jeg ham. 

3. Nasjonal suverenitet er en veiblokk for NWO, for å kunne slavbinde menneskeheten via det Vestlige bank systemet. Nasjonal suverenitet er en Guds idè, og det er ett hinder for Den Nye Verdensorden. Hva er Den Nye Verdensorden? Noe som vil slavbinder menneskeheten ved det Vestlige bank systemet. Skjønner du ikke at det er derfor alle regjeringer har gjeld. Gjeld betyr velstand for globalistene. Din gjeld gjør noen andre rik.

4. Hovedfienden er: Trump, Russland, Syria, Kina er hovedfienden til globalismen.  Blir det en allianse mellom USA - Russland - Kina og Syria - globalistenes makt blir da brutt. Det er kristne vekkelser i Kina og Russland - og derfor hater globalistene de landene. Kristendom er en hindring for denne ideen: Vi vil kontrollere deg! Fordi? Vi vil bli lik Gud for deg! Vi vil ta oss av deg, vil vil se etter deg.

Dømmer Gud!?
Siste punkt: Mange sier at Gud ikke vil dømme USA. På en måte er det sant, kanskje heller si at man høster det man sår. 

En fransk historiker Alexis de Tocquerville forsøkte å analysere hvorfor Amerika var så stor og så god. Han sa "Amerika var stor pga hva som ble forkynt fra prekestolene at Amerika er stor, pga at Amerika er god".  Når Amerika opphører til å være god. Amerika vil opphøre å være stor.  

Amerika: Glissent og forfallent, men pent på utsiden
Det er akkurat der Amerika er nå, de må ta en beslutning ettersom landet er splittet i 50-50. Godheten er der enda, men mye ondskap og en masse globalistisk anti-kristelig venstrevridd agenda er også der. Det er omtrent 50-50. Min erfaring, bla. etter å ha møtt folk derfra som jeg ikke har sett på 20 år, så er selv det som ser godt ut, har ganske enkelt visnet. Glitret er borte. 

Jeg møtte en, som er lovsanger i et kor i en kirke, og han sa rett ut, at han ikke trodde at Gud var virkelig. Men han synker i koret i kirken. En annen dame går til kirken, diskuterer forkynnelse, snakker om hva pastoren lærer. Hun sa rett ut til meg at jeg elsker Jesus, jeg tror på alt, du vet, jeg tror Jesus oppsto i en psykisk oppstandelse, men jeg er en kristen. 

Så den amerikanske typen kristenedom er nær kjettersk. 

Prekestolen er ikke like brennende som den var i 1776, og før. Amerika er en gammel nasjon, det bodde folk der før. Det er vekkelser og gudsfrykt som har gjort Amerika stort. Man kan ikke ha en mektig nasjon uten gode folk.  

Sånn som jeg har sett Amerika, så virker det som hun har snudd ryggen til det som gjorde henne god. Det finnes håp for Amerika, om de ber og vender om. Men sjansen for håp er veldig liten. Om de ikke tar den lille sjansen de har nå, så er det å leve eller å dø. 

Tror ikke det er mulig for Amerika å snu, fordi kraften til Venstresiden vil være som en oversvømmelse og Jesus sa at enden vil komme som en oversvømmelse. Når godheten er borte, så vil du se det onde, opprøret, hatet og volden. 
Folk som bor i Amerika, sier at de aldri før har sett det som skjer i nasjonen nå.

Vektertjenesten
"Men når vekteren ser sverdet komme og ikke støter i basunen, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd." Hesekiel 33:6.

Hvem er vekteren? Menigheten er.

"Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel." Hesekiel 33:8-9.

Min jobb er å advare, ettersom jeg er en vaktmann. Det er min (og din) jobb. Det er ikke sikkert at det kommer noen dom den 21 august. Det er ikke det det handler om.  Man så tegnene (på solformørkelse) i Ninive og i 1 Verdenskrig. Og det er ett spillerom på måneder - og noe kommer. 

Datoen blir da 1 Elul 5777 og 1 Nisan 5784, 7 års nedtelling. Jeg tror at det vil komme et jordskjelv og/eller metoritt nedslag, og kanskje også bortrykkelsen. 

Ett oppdelt USA?
Sånn ser USA ut når den er delt opp i tre deler. Jeg profeterer ikke, jeg sier bare at dette er en mulighet. 

Jeg ønsker at folk skal forberede seg for Jesu gjenkomst, og ha ett rett forhold til Mesteren. Vende om, og følge ham.

Om du ikke kjenner Jesus, så Be denne bønnen:

"Kjære Herre Jesus
Jeg vender om fra mine onde veier
jeg tar Jesu hånd, Han som døde på korset for meg
Han som beseiret min fiende
Han som sto opp igjen etter 3 dager
Jeg tar din hånd, frels meg
ut av min synd, ut av mine problemer,  
ut av mine depresjoner - frels meg
Vask meg ren - gjør meg til din egen
Bruk mitt liv - la det bety noe 
Jeg vi leve ett meningsfullt liv
fra denne dagen og fremover
Gi meg råd og Led meg
Ta meg til den rett kirken/menigheten 
Gi meg nye og bedre venner
Som vil styrke meg, så jeg kan vokse åndelig
Jeg overlater mitt liv til Deg. 
Jeg er helt din
Fra denne dagen og fremover
I Jesu navn jeg ber

lørdag 29. juli 2017

29 juli 2017 - Johannes brevene

Johannes brevene er blant de brevene som er mest personlige, direkte og forteller om den usminkede veien man skal i i sitt trosliv. Og leser man den mye, så vil man forstå også at Ordene i brevene setter ett sterkt skille mellom ekte og falske kristne. Ved at valgene man gjør, bestemmer ens tro.

Fellesskap

"Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus" 1 Joh. 1:3

Det viktigste med hele frelsen er å ha samfunn med Kristus, og ved ekte samfunn med Kristus, så har man også samfunn med andre ekte kristne.

Jesus selv sier dette så sterkt "Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.  Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’" Matt. 7:21-23.

I en tid, hvor så mange hevder de kjenner Jesus, så er det viktig å påminne seg selv, at Jesus selv ikke kjenner mange av de som utfører store gjerninger i Jesus Kristus navn og som kaller seg ved Hans navn. Mange lever ikke i lyset, som de en gang gjorde, og likevel, så profeterer de rett, fungerer riktig i Jesu gjerninger når de betjener folk, men samtidig når de forkynner eller deler om sitt liv, så opplever du at de snakker om en annen Jesus.

Vi burde tenke på det Johannes sier her "Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten." 1 Joh. 1:6

Jeg opplever at altfor mange kristne lever i selvbedrag, når de i sine store trossamfunn (eller mindre) hevder at de kjenner Jesus, men samtidig gjør gjerninger som ikke samsvarer med en Gudfryktig natur, eller ber inn falske predikanter iblandet med det ekte, på sine Møter og konferanser.

Brudd på fellesskapet
"Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.


 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss." 1 Joh. 1:7-10.

Mange kristne tror at fordi man vendte om en gang, og tok imot Korset, så behøver man aldri mer å vende om. Jeg mener det er en feil tankegang. Vende om (forandre sinnelag) og bekjenne sin synd, er noe man må gjøre hele livet, om man da ikke lever så nær Gud at man aldri gjør noen feil eller overtredelser. Så jeg har skjønt det, så er det kun Kristus som aldri gjorde noen feil eller synd. Og det var nødvendig for vår frelses skyld.

Om man lever i lyset, så vil synd flekke til din hvite frelses drakt, enten det er grådighet, fylle seg med - og elske det som er i denne verden, hor, pornografi, utukt, onani,  misunnelse, angst/frykt, oppblåsthet, selvgodhet, selvrettferdighet, stolthet, arroganse etc., så vil man ikke nødvendigvis miste frelsen fordi man faller i det en eller annen gang, men om man aldri gjør opp med disse tingene, og man ikke vil vende seg fra det, så vil ugresset av disse syndene, over tid, kunne ta knekken på den dyrebare frelsen du en gang fikk.

Vi kan gå til 1 Joh. 3:8 og 9. "Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.  Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud."

En overdreven (men likevel sann) oversettelse, kunne da oversettes på denne måten ""Den som vedblir å synde, er av djevelen" Vers 8. Og ""Hver den som er født av Gud, gjør ikke vedblivende synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke holde ved med å synde, for han er født av Gud"

Dette er da hentet ut fra Studiebibelen av 1988 oversettelsen. Og selv de små syndene, kan dra deg bort fra Korset, og inn i fortapelsen. Derfor la også Gud til Nåden, fordi Han skjønte at ingen kunne omvende seg fra alt. Men Nåden fungerer over tid, hvor Gud ser til hjertet dit, ser hva du ønsker og vil, og gir deg tid til å omvende seg. Den tiden er forskjellige fra ulike mennesker. Noen får mindre tid på å vende om, andre får mye lengre tid. Spørsmålet er hva Gud kan kreve av en nyfrelst narkoman, og i forhold til en som har vokst opp i ett trygt hjem - som i utgangspunktet har lite problemer. Grunnen til at Gud er tålmodig, er at han lengter etter at vi skal bære frukt for Hans rike, så vi ikke blir som treet som råtner på rot. Lukas 13:6-9.

Samtidig så er det viktig å se at alvorlige synder rundt alt som har med det seksuelle, får også større konsekvenser, om man bryter pakten. Bibelen sier:

"Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.  Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legeme!" 1 Kor. 6:18-20.

Om du lever i samboerskap, og rettferdiggjør det, så kan ikke Gud tilgi deg, før du vender om, flytter fra den du bor sammen med, og angrer din synd. Anger og omvendelse henger sammen, for anger begynner med at man føler sorg og bedrøvelse over det man har gjort. Og det er Ånden som virker det i oss, for at vi kan raskt komme tilbake til den Rette Veien, om vi da tar det til hjertet.

Å holde budene
"På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham.  Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde." 1 Joh. 2:3-6.

Dette her er veldig sterke ord, og slår hardt på overdreven og falsk nådesforkynnelse. All Nåde har sine grenser. Og Salmisten sier "Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye." Salme 199:4.

Så Johannes slår fast at Guds kjærlighet blir fullendt i den som holder Hans Ord, så vi kan vite at vi er i Ham. Og legger til: at den må leve slik Jesus levde! Dette er tøffe Ord, iallefall om du ikke tar Guds Ord på alvor. Det betyr at de 10 bud gjelder. Å være fri fra loven, betyr ikke at Budene ikke gjelder. Om man gransker skriftene litt nøyere, vil man se at Gud faktisk krever mer av oss som kaller oss kristne, enn de gamletestamentlige Hellige. Fordi vi har fått en større frelse.

Vi bør lese nøye det Jesus sa i Matt. 6:17-48, hvor Han tydelig går frem hva slags forandringer fra GT til NT som gjelder: Han sier flere ganger "Dere har hørt at det er sagt til de gamle:...." og " Men Jeg sier dere..". 

Senere ser vi en stor diskusjon i Jerusalem angående omskjæring, og å tvinge hedningene til å leve etter visse typer ytre bud. Men da kommer rådet frem til at det er man fri fra. En hedning som vender om, trenger ikke å omskjære seg og å holde jødiske høytider, eller å rense huset sitt som det står (selv om det kan være lurt, tross alt, Svartedauen ble stoppet, fordi man faktisk studerte Loven om hvordan man skulle behandle de som var smittet) eller å følge ritualer for vasking, eller å holde prestetjenesten ved like, ofre dyr ol. (vi må se hva Jesus oppfylte, som da ikke gjelder for oss lengre. Han var offerlammet, og man trenger ikke lengre å ofre dyr).

Men det betyr ikke av loven om andre ting ikke gjelder. Som teks. Loven om ulike typer seksualitet, incest, homosexualitet, samboerskap, sexuell omgang med for nær familie ol. 3 Mos. 18, Det samme gjelder okkult søking som å spørre døde til råds, varsler (som teks. horoskop), tegntydere (eks. hekser og trollmenn som driver på med spådom) og ikke minst å la sine sønner og døtre gå gjennom ilden (samme som abort) i 5 Mos. 18.

Det hadde vært interessant å gjøre en kjempestudie av det som er viktig i loven, og det som er mindre viktig, og det som Jesus har oppfylt i den nye pakten. For jo mer du studerer, så har Skriften mye å si om mye som de fleste kristne ikke en gang tenker på, eller hører på noen konferanser. 

Men man burde tenke på hvorfor det oppleves eks. som galt å drepe, mens i dyreverdenen så er det ingen lov om det. Og Darwinismen forsøker å gjøre oss til dyr, men likevel, så har menneskene en helt annet opplevelese av rett og galt enn dyrene, fordi de er skapt av Gud i Hans bilde. Derfor føler vi sperre på innsiden ved å drepe noen, og generelt å bryte de ulike budene. Dyrene har ikke det samme, fordi de har ikke ånd på innsiden, bare en sjel. Når samfunnet nå bryter flere og flere bud, så ser vi at menneskene faktisk blir mer og mer som dyr, hvor kun den sterkeste har retten til å leve, mens den svake har ikke livets rett.

Derfor kan vi slå fast, at å bryte budene, selv de i GT, og i NT, vil få konsekvenser. Selv det å ikke holde hviledagen hellig, noe man mer og mer bryter, får en konsekvens som teks. utbrenthet og manglende god søvnrytme. Nåden kan ikke fjerne budene, men om du følger budene, så hjelper de deg til å holde deg innenfor Nådens Grenser.

Å hate sin bror
"Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall.  Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans." 1 Joh. 1:9-10. 

Og "Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett.  Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror." 1 Joh. 4:20-21.

Kjærlighet er kanskje det mest misforståtte budskapet i dagens samfunn. De fleste blander følelser med kjærlighet, altså om det føles rett for meg, så er det kjærlighet. Men ekte kjærlighet holder budene, og elsker også sine fiender, og elsker dem ikke med følelsene, men fra hjertet. Dette kan bare forstås av de som har Ånden i sitt hjerte, fordi det er ikke alltid enkelt å elske den som hater deg eller vil ødelegge deg. Men det finnes en hemmelighet ved dette, at ved å tilgi, så forløser du Guds sterkeste våpen som beskytter ditt eget hjerte, og samtidig slår ut ondskap.

Men i menigheten kan det ofte være vanskelig å elske andre troende som har tråkket på deg. Men som tiden vi nå lever i, så må vi også lære oss hvem som er ekte søsken i troen, og ikke ekte søsken. De falske kristne er verre enn de verdslige, fordi de kan gjøre stor skade i menigheten og i fellesskapet. En liten surdeig surner hele fellesskapet, ifølge 1 Kor. 5.

Men om du har en ekte bror og en søster, som du hater, så vil du aldri finne veien til Himmelen, før du har tilgitt og forsont deg (og man er også pliktig å elske også falske kristne, som alle andre ufrelste, så kanskje Gud kan gi dem nåde å vende tilbake til Korset). Det betyr ikke nødvendigvis at man bør omgås alle søsken, bare fordi man er søsken. Her kreves det visdom! 

Å hate verden
"Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men  av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." 1 Joh. 2:15-17.

Å hate verden, betyr ikke at man skal hate menneskene som er i verden og daglig påvirket av denne verdens ånd. Men at man skal hate og avsky det som verden synes er stort og som de elsker overalt. Dette gjelder spesielt underholdning, filmer, internett, spill ol., som er mye besmittet av det urene, som teks. vold, sex, okkultisme og alt som appelerer til øyenes lyst og kjødets lyst, og stolthet og skryt over alt man eier. Men Verdens ånd er også inn i Barnehagene og Skolene og overalt hvor man beveger seg. Man er bærer av det man har med seg. Er man Lysets Barn, så bærer man med seg Kristus over alt. En som lever i verden, bærer med seg synden og døden hvor enn de går.

Antikristens ånd
"Mine barn! det er den siste time; og som dere har hørt at Antikrist kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Og dere har salvelse av den Hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten.  Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikrist, den som nekter Faderen og Sønnen." 2 Joh. 2:18-22.

Antikrist vil stå frem, og forføre mange. Johannes sier at det er mange antikristene som har stått frem, og de har gått ut fra oss, men var ikke av oss. Hva Johannes mener med dette, er for meg litt usikkert. Det finnes jo mange mennesker idag som fungerer i antikristens Ånd, som ledere for Nord-Koreas regime (nå har jo bestefaren hans, som startet diktaturet, vokst opp i ett kristent hjem), og Jens Stoltenberg (som ikke har vokst opp i kristent hjem, men i en såkalt kristen nasjon). Vi har Obama, som på ingen måte er en kristen, og de fleste toppene i EU er også sterkt påvirket av Antikristens ånd. Samme med mange av de som har makt i Norge, er påvirket av samme ånd.

Men antikristens ånd åpner man seg opp for, når man bryter budene og lever i synd. En frafallen kristen er påvirket av antikristens ånd. Selv søsken i troen kan være påvirket av denne verdens humanisme, sosialisme, og generelt verdens måte å tenke på, og det er utvilsomt antikristens ånd.

Det er derfor Skriften maner Guds Hellige å "...skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!" Rom. 12:2-3.

En som er influert av antikristens ånd vil føle det ubehagelig å høre om Jesu blod, om Korset, helliggjørelse, vil heller ikke like Gamle Testamentets alle kriger og drap. Men Skriften har ikke sagt at vi skal forstå alt som skjedde i GT, men heller lese og lære av det. For det finnes en tanke bak alt, i motsetning til Islam, hvor man bare dreper de vantro, uten å skille mellom det ene eller det andre.

Forførelser
"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.  Ta dere i vare at dere ikke mister det dere har vunnet ved deres arbeide, men at dere kan få full lønn! Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen!  for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2 Joh. 7-11.

Dette Johannes skriver om her er veldig radikalt. Men få følger disse anvisningene, fordi de ikke forstår hvor farlig en som kaller seg kristen, og bærer på falsk evangelium i sitt hjerte, eller en ikke kristen, som kaller seg kristen, eller en falsk annen religion. Å komme i Jesu navn, kan også satan gjøre, ettersom han kan gjøre seg om til lysets engel. Og hans tjenere gjør ofte det samme. Og satan sender inn sine tjenere til kristne og til menigheter, for å se om han kan få noen på fall, ødelegge fellesskapet og lage splittelser. Eller han kan lage en falsk enhet, som det ikke er noen splittelse, som i den katolske kirken.

Paulus går så langt at han sier dette om lære:

"Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!  Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" Gal. 1:6-9.

Dette her handlet om falske brødre som ville at menigheten skulle bli mest mulig jødisk, iallefall i det ytre. Men Paulus ønsket ikke at noen skulle påtvinge ting som tok bort vår frihet. Og idag, nesten 2000 år etter, så blir haugevis med falske evangelier, spesielt fra USA, importert og dratt inn i menigheten, og forkynt på talerstolene, og har lullet folk i søvn. Fordi det er få som lærer egentlig hvem Gud er, og hva Gud egentlig gjør. Isteden så forkynnes det en lykke-evangelium, hvor man har tatt bort den delen av Skriften som sier at man må bære sitt kors, dvs. å tåle motstand, hat, forfølgelse, hån og spott, for Hans navns skyld. Og pga mange kristne tar imot disse falske evangeliene, så slipper de også forfølgelse og hat, fordi det finnes ingen støtesten i et uekte evangelium. Og mange forkynner også en blanding av evangeliet, denne verdens visdom og en haug med religiøsitet, som ofte er bygd på humanisme og new age. Og det biten er livsfarlig for ditt trosliv. Troen bygges på Skriften Alene!

Husk: Det er ikke flertallet som har rett! Som oftest er det noen få som har rett innenfor Gud den Allmektige! Og om du følger Herren, og har renset deg etter det du ser og forstår, så vil også Gud åpne dine åndelige øyne og ører, så du vet skillet mellom det som er ekte og hva som er falskt.

Å elske kun med sine ord
"Men den som har jordisk godt og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 1. Joh. 3:17-19.

Mange av de nye "vekkelsesbevegelsene" som dukker opp, har mange ord om kjærlighet, men lite i gjerning og lite i sannhet. Jeg har møtt ett menneske som pratet om kjærlighet i ett, og sa hun elsket år ringe og oppmuntre folk. Fint sa jeg, da kan du jo ringe til meg, sa jeg da. Men hun hørte aldri fra seg...... På den tiden hadde jeg meldt meg ut av menigheten pga dobbeltmoralen, og da ble man veldig for ensom. Men dette hun pratet om, var ikke kjærlighet, men følelser. Ellers hadde hun handlet og ringt. 

Tenk på hva Skriften sier "Mange mennesker roper høyt, hver om sin kjærlighet; men hvem finner vel en trofast mann?" Ords. 20:6. Akkurat. Hvor er den trofaste mannen (eller kvinnen). De er det derimot mye færre av. Men det er mange høylytte bekjennere. 

Å høre Guds stemme
"De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem;  vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd." 1 Joh. 4:5-6.

Ekte kristendom etter Bibelen, legger mye vekt på at du må lære å bli kjent med Faderen alene, i ditt lønnkammer. Og etterhvert så lærer du å høre Hans stemme. 

I menigheten, spesielt i vår tid, er det mange stemmer som faktisk kan drukne den følsomme stille Åndens stemme. Og dessuten, det er viktig å ha ett rent hjerte og ren sjel, sånn at det blir lettere å skille stemme fra stemme. Jo nærmere Herren du kommer, jo nærmere vil du kjenne Hans stemme, og også fiendens stemme. Dette er nødvendig i denne tiden, så man ikke blir bedratt. 

Husk: Menighetsliv kan aldri erstatte din alene tid med Gud, eller det å ta trossteg alene med din Gud. Mange kristne har menigheten som sin Gud, ikke det at de sier det, men at de oppfører seg på den måten: At all aktivitet som skjer i menigheten er Hellig. Men sann hellighet oppstår alltid fra ett ekte oppriktig hjerte som strekker seg mot Faderen, først og fremst i Lønnkammeret (der ingen andre enn Faderen ser deg). Strekker man seg for mye mot den lokale menigheten, så kan det hende at de tar fra deg det frie livet du kunne hatt med Ånden. Og til slutt kan de slukke ilden du en gang hadde på innsiden. Jeg har sett det mange, mange ganger. Og folk lar seg lure, fordi de setter sin lit til mennesker, men oppfører seg ikke som "levende åndelige stener" mot hverandre, og da blir det avguderi.

"bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus." 1 Pet. 2:5.

Altså ikke en lokal menighet, men ekte kristne som oppilder hverandre med det de har erfart med Gud i løpet av uken, ved lovsang, tilbedelse, og profetiske budskap. Da begynner vi å nærme oss hva de første kristne levde i. Det er hva bibelen kaller en menighet!

Så er du kristen, så bruk dine åndelige ører til ALENE, å høre Herrens stemme. La ingen andre kristne drepe dit skjulte liv med Gud. Derfor sier Ordet "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene" Åp. 2:7. Du er menigheten Gud ønsker å tale til!

Frykt
"I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom Han er, så er og vi i denne verden.  Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i seg; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten." 1 Joh. 17-18.

Omtrent alle typer frykt er en fiendeskap mot troen. Peter begynte å synke under vannet, fordi han tvilte, og han tvilte fordi han fryktet. Vantro og frykt går hånd i hånd. Samme med menneskefrykt - det er en snare for ditt trosliv, om du ikke lar Herren få sette deg i frihet fra det. For frykt har med straff å gjøre, og da er man heller ikke fullkommen i kjærlighet.

Men det finnes en type frykt som er unnlatt dette, og det er Guds frykt. Og likevel, det kan virke som altfor mange kristne blir drevet av menneskefrykt og frykt for hva samfunnet i Norge vil si om dem, mens Gudsfrykt løper man langt bort fra, som noe farlig. Men hadde denne nasjonen hatt ett snev av Gudsfrykt, så hadde de muligens stått i dommen! Men ettersom de fleste (både verden og kristne) har mistet gangsynet på rett og galt, og strever etter allianser, uhellig vennskap og annerkjennelse. så kan heller ikke Norge stå pga dens synder, som stadig stiger opp som en uren lukt foran Faderen.

"Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer." Ords. 1:7.